Konsultacja, pomoc psychiatryczna i psychoteurapeutyczna

Według badań około 8 milionów Polaków cierpi na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. Dlatego, kiedy odczuwamy, że w coraz większym stopniu tracimy kontrolę nad swoim życiem zawodowym i osobistym, może to być wyraźny sygnał, że potrzebujemy pomocy lekarskiej w zakresie zdrowia psychicznego. 

KetamineClinic.pl to szczególne miejsce na mapie Polski, w którym pacjenci mogą liczyć na kompleksowe wsparcie lekarza psychiatry oraz leczenie najnowocześniejszymi metodami. Stosujemy zindywidualizowane podejście do każdego pacjenta, po konsultacji psychiatrycznej nurt psychoterapii jest dobierany w zależności od potrzeb i oczekiwań pacjenta. Pracujemy w zróżnicowanym zespole, co pozwala zapewnić adekwatną opiekę każdemu choremu. Dzięki temu określenie gabinet terapeutyczny nie staje się synonimem lęku. Niesiemy wsparcie i pomoc osobom znajdującym się w życiowym kryzysie. Zajmujemy się diagnozowaniem, profilaktyką oraz leczeniem zaburzeń, chorób psychicznych i uzależnień. Nasz zespół otacza pacjentów opieką, lecząc w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa.

Jak wygląda wizyta?

4
Na koniec omawiamy z pacjentem swoje wnioski i hipotezy. Proponujemy postępowanie farmakologiczne i niefarmakologiczne (dobór psychoterapeuty).
3
W celu uzupełnienia wywiadu zadajemy kilka pytań socjodemograficznych (wiek, miejsce zamieszkania, stan cywilny itp.).
2
Potrzebujemy poznać przebieg zaburzeń i historię leczenia. Ważne jest, aby na pierwszą wizytę pacjent zabrał ze sobą: wypisy ze szpitali, historię przyjmowanych leków (dawki, czas trwania terapii, jej efekty w stosunku do poszczególnych objawów, działania niepożądane).
1
Pierwsza wizyta ma charakter kwalifikacyjno-diagnostyczny. Najpierw pacjent swoimi słowami opisuje, co mu dolega. Następnie pogłębiamy wywiad, szukając możliwych przyczyn i mechanizmów warunkujących pojawianie się objawów.

Psychiatra – kim jest i czym się zajmuje?

Psychiatra to wyspecjalizowany lekarz po 6-letnich studiach medycznych, który odbył roczny staż oraz 5-letnią specjalizację w szpitalu psychiatrycznym. Posiada więc pełną wiedzę z zakresu fizjologii człowieka, działania układu nerwowego, hormonalnego oraz krążeniowego. Dlatego do zdrowia psychicznego podchodzi w sposób holistyczny i kompleksowy. Psychiatra zajmuje się przede wszystkim diagnozą i leczeniem szeroko rozumianych zaburzeń psychicznych. 

Kiedy warto zgłosić się do lekarza psychiatry po pomoc?

Na konsultację do lekarza psychiatry warto zgłosić się w sytuacji, gdy doświadczamy objawów, które w istotny sposób pogarszają nasze codzienne funkcjonowanie. Jakich symptomów nie należy lekceważyć?

 • trwający ponad 2 tygodnie obniżony nastrój, apatia, poczucie winy, negatywne odbieranie swojej osoby lub otoczenia,
 • myśli lub próby samobójcze,
 • bezsenność, częste wybudzanie w nocy,
 • nieprzemijający niepokój i lęk, napady paniki,
 • natrętne myśli, obsesyjne zachowania i nawyki,
 • doświadczenie dużej zmiany w życiu, z którą trudno sobie poradzić – śmierć bliskiej osoby, wypadek, utrata pracy,
 • halucynacje słuchowe lub wzrokowe, które starają się kierować poczynaniami i wpływają negatywnie na postrzeganie świata,
 • gwałtowne zmiany nastroju, występujące niezależnie od sytuacji, które prowadzą do myśli autodestrukcyjnych lub samobójczych,
 • zaburzenia myślenia, kłopoty z pamięcią, utrzymująca się długotrwale “mgła mózgowa”,
 • uzależnienia od alkoholu, narkotyków, dopalaczy,
 • zaburzenia somatyczne, niezwiązane z żadnym schorzeniem – częste bóle głowy, nudności, drżenie rąk.

To tylko część symptomów, które mogą budzić niepokój. Należy także pamiętać, że nie wszystkie objawy muszą występować jednocześnie. Warto zwrócić uwagę na sugestie najbliższych osób z otoczenia, jeśli zauważają zmiany w naszym codziennym zachowaniu. Jednocześnie nie zapominając, że to rolą psychiatry jest ostateczna ocena, czy rzeczywiście ma do czynienia z zaburzeniem psychicznym.

Jakie choroby leczymy?

Zaburzenia nastroju

To jedne z najczęściej występujących schorzeń bezpośrednio związanych ze stanem psychicznym. Mowa tutaj o depresji i chorobie afektywnej dwubiegunowej. Nieleczone w bardzo szybkim czasie mogą być powodem podejmowania przez pacjenta prób samobójczych.

Zaburzenia lękowe (nerwice)

Ta kategoria obejmuje: zaburzenia lękowe uogólnione, zaburzenia lękowe z napadami paniki, fobie społeczne, zaburzenia kompulsywno-obsesyjne (nerwice natręctw).

Zaburzenia psychotyczne 

Choroby urojeniowe, psychoza organiczna, ponarkotykowa, halucynoza alkoholowa, schizofrenia. Osoby cierpiące na schizofrenię mogą nie być zdolne do dokonania rzetelnej oceny rzeczywistości. Nie potrafią również w sposób właściwy określić relacji zachodzącej pomiędzy nimi a otoczeniem.

Zaburzenia osobowości

Osoby dotknięte tą przypadłością mają tendencję do powtarzania w życiu różnych schematów postępowania, które prowadzą do trudnych sytuacji i cierpienia. To bardo częsta i szeroka grupa zaburzeń. Wyróżnia się różne typy zaburzeń osobowości takie jak: narcystyczna, borderline, impulsywna, zależna, paranoiczna, antyspołeczna, schizotypowa. Leczenie zaburzeń osobowości głównie polega na psychoterapii. 

Zaburzenia zachowania w przebiegu uzależnień od substancji chemicznych

Obejmują następstwa stosowania używek – alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków. Mogą także dotyczyć uzależnień behawioralnych dotyczących konkretnych zachowań – seks, hazard, zakupy, zachowania ryzykowne. Osoby uzależnione w zależności od rodzaju zachowania kompulsywnego mogą mieć specyficzne objawy – zespoły abstynencyjne, problemy z kontrolą impulsów, objawy psychotyczne, depresję. 

Dolegliwości somatyczne występujące na podłożu zaburzeń psychicznych

Do naszej kliniki trafiają także pacjenci, którzy uskarżają się na liczne objawy somatyczne (bóle, zawroty głowy, nudności). W rzeczywistości wyniki badań lekarskich nie potwierdzają obecności choroby.

Jak wygląda konsultacja psychiatryczna?

Konsultacja psychiatryczna opiera się na rozmowie z psychiatrą, podczas której pacjent ma możliwość opowiedzieć lekarzowi o niepokojących dolegliwościach, myślach i emocjach. Pierwsza wizyta w KetamineClinic.pl trwa około 50 minut. Szczególną uwagę zwracamy na jakość, dlatego nie ma tutaj mowy o pośpiechu. W trakcie wizyty bardzo istotny jest aktywny udział pacjenta oraz dzielenie się swoimi oczekiwaniami. Celem konsultacji jest ocena stanu psychicznego, zebranie wywiadu, rozpoznanie diagnozy oraz wdrożenie leczenia. Psychiatra uzyskuje od pacjenta podstawowe dane (wiek, miejsce zamieszkania, stan cywilny, wykonywany zawód). Następnie zadaje pytania odnośnie występujących objawów. Istotne jest określenie czasu ich trwania oraz momentu i okoliczności, w których wystąpiły po raz pierwszy. Ważne dla trafnej diagnozy są informacje o występowaniu chorób psychicznych lub uzależnień w rodzinie. Jeśli pacjent był w przeszłości leczony psychiatrycznie na konsultację musi wziąć ze sobą całą dokumentację medyczną. Niezwykle ważne jest poinformowanie lekarza o chorobach przewlekłych, przyjmowanych lekach czy przebytych urazach. Wiele schorzeń, w szczególności autoimmunologicznych, może wpływać na stan psychiczny. Dlatego w niektórych przypadkach przed wdrożeniem postępowania specjalista może zalecić wykonanie dodatkowych badań (laboratoryjnych, obrazowych), by wykluczyć somatyczne podłoże dolegliwości. Końcowym etapem konsultacji jest zwykle przedstawienie pacjentowi diagnozy oraz propozycji kompleksowej terapii. Kolejne wizyty są ustalane indywidualnie i mają na celu kontrolę przebiegu i skuteczności prowadzonego leczenia.

Rola psychoterapii w leczeniu psychiatrycznym

Liczne badania oraz nasze doświadczenie kliniczne potwierdzają, że różnego rodzaju środki farmakologiczne stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych dają najlepsze efekty w połączeniu z psychoterapią. Dlatego wierzymy, że kompleksowe leczenie połączone z pomocą psychoterapeuty w szybszym czasie pozwoli osiągnąć pacjentom życiową równowagę i harmonię. Leczenie farmakologiczne bez połączenia z psychoterapią częściej traci swoją skuteczność i dużo rzadziej możliwe jest odstawienie leków bez nawrotu objawów. 

Rola psychoterapii w leczeniu psychiatrycznym

Psychoterapia ma na celu poprawę samopoczucia i zdrowia psychicznego poprzez łagodzenie kłopotliwych zachowań, przekonań, myśli i emocji. To także doskonała droga wpływająca na poprawę relacji międzyludzkich i umiejętności społecznych. Dzięki niej pacjenci uzyskują wiele cennych umiejętności, takich jak:

 • konstruktywny rozwój personalny,
 • wzrost pewności siebie i uwolnienie skrywanego potencjału,
 • ograniczenie negatywnych następstw wydarzeń życiowych,
 • odzyskanie wewnętrznego spokoju i osiągnięcie szczęścia.

Diagnostyka psychologiczna w Ketamine Clinic

Diagnostyka psychologiczna to proces umożliwiający rozpoznanie konkretnego problemu oraz otrzymanie odpowiedzi na pytanie diagnostyczne. Specjalista dysponuje profesjonalnymi narzędziami, które pozwalają zrozumieć mu dany problem, ustalić podłoże oraz zaproponować konkretne działania w celu jego rozwiązania.

Diagnostyka psychologiczna oferowana jest osobom, które:

 • pragną lepiej zrozumieć siebie i swoje konkretne zachowania,
 • zmagają z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu – brakiem koncentracji, kłopotami z pamięcią i uczeniem,
 • planują podjęcie psychoterapii lub innej formy leczenia,
 • cierpią z powodu lęku, obniżonego nastroju,
 • chcą dowiedzieć się, jaki rodzaj pracy będzie zgodny z ich predyspozycjami zawodowymi,
 • zastanawiają się nad wyborem szkoły, studiów, zmianą pracy.

Diagnoza psychologiczna w KetamineClinic obejmuje zazwyczaj co najmniej dwa spotkania. Na pierwszym z nich psycholog poznaje pacjenta, przeprowadza z nim wywiad diagnostyczny oraz opisuje narzędzia badawcze, które będą potrzebne do wykonania badania. Postawienie niektórych diagnoz wymaga wypełnienia testów lub kwestionariuszy. Kolejna wizyta obejmuje omówienie wniosków specjalisty i osobisty odbiór opinii.

Dlaczego warto wybrać naszą klinikę?

W KetamineClinic.pl stosujemy nowoczesne metody terapeutyczne, gwarantując zindywidualizowane podejście do pacjenta i pomoc adekwatną do jego potrzeb. Wiemy, jak ważną rolę dla prawidłowego funkcjonowania organizmu pełni zdrowie psychiczne, dlatego nasz zespół zapewnia efektywne wykorzystanie dostępnych możliwości terapeutycznych i leczniczych. Chcesz pokonać swoje trudności? Nasi specjaliści otoczą Cię profesjonalną opieką. 

Umów się na wizytę już dziś!

Anna Borusińska - ZnanyLekarz.pl
Michał Hapon - ZnanyLekarz.pl
Magdalena Dębkowska - ZnanyLekarz.pl

Kontakt z nami

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas, a oddzwonimy.

Lokalizacja

Al. Jerozolimskie 133/162,
02-304 Warszawa

Numer telefonu

Adres mailowy:

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 10:00 – 18:00
Wtorek: 10:00 – 18:00
Środa: 12:00 – 18:00
Czwartek: 10:00 – 18:00
Piątek: 10:00 – 18:00

Leczenie ketaminą dożylną:

Leczenie ketaminą dożylną prowadzone jest w gabinetach zabiegowych w Piastowie przy ul. Skorupki 16A 05-820 Piastów
Kontakt z recepcją