Informacje o płatnościach:

W przypadku zakończenia leczenia z przyczyn medycznych i niepełnego wykorzystania pakietu możliwy jest częściowy zwrot o ile suma wykorzystanych usług po regularnych stawkach pozapakietowych jest niższa od ceny pakietu.

Wizyta odwołana później niż na 48h przed jej terminem będzie wymagała opłacenia. Pacjenci objęci kontraktami terapeutycznymi funkcjonują na odrębnych zasadach ujętych w kontrakcie. 

W przypadku płatności przelewem, należy przesłać potwierdzenie na email info@ketamineclinic.pl dzień przed planowaną wizytą. Brak wpłaty skutkuje automatycznym odwołaniem wizyty.

Numer konta do przelewów: 06 1140 2004 0000 3902 8196 2906.

Leczenie psychiatryczne / psychoterapeutyczne

Pierwsza konsultacja psychiatryczna / kwalifikacja do leczenia zabiegowego (ketamina, TMS)
300 – 400 PLN
Pierwsza konsultacja psychiatryczna z diagnostyką ADHD (cena wizyty obejmuje 100-minutową konsultację diagnostyczną oraz w przypadku potwierdzenia diagnozy ADHD – ocenę przesłanych po wizycie badań i ustalenie farmakoterapii)
800 PLN
Kolejna konsultacja psychiatryczna
250 PLN
Konsultacja psychiatryczna dzieci (pierwsza wizyta)
480 PLN
Konsultacja psychiatryczna dzieci (kolejna wizyta)
400 PLN
Zaświadczenie lekarskie
150 PLN
Sesja psychoterapii lub integracji psychodelicznej
200 – 250 PLN
Psychoterapia par
350 PLN
Wizyta domowa lekarza psychiatry
od 600 PLN
Testy genetyczne w celu określenia wrażliwości na konkretne leki oraz ich działania niepożądane – Genomind 4000 PLN
Recepta od lekarza psychiatry poza konsultacją 100 PLN

Leczenie zabiegowe ketaminą

Pakiet STANDARD (płatny w 2 ratach) – 12 zabiegów ketaminy dożylnej + 12 sesji integracji psychodelicznej
13000 PLN
Pakiet STANDARD (płatny w 2 ratach) – 12 zabiegów ketaminy dożylnej + 12 sesji integracji psychodelicznej w j. angielskim
15200 PLN
Pakiet – protokół klasyczny TMS-depresja + 6 wlewów + 6 sesji integracji PL
13000 PLN
Integracja psychodeliczna w j. angielskim po zabiegu
400 PLN
Integracja psychodeliczna w j. angielskim – kwalifikacja online
300 PLN
Pakiet – 10 sesji integracji psychodelicznej w j. polskim
1900 PLN
Infuzja ketaminy – pojedynczy zabieg przypominający 1000 PLN

Leczenie zabiegowe TMS

ZABURZENIA DEPRESYJNE PROTOKÓŁ KLASYCZNY 
6500 PLN
ZABURZENIA DEPRESYJNE PROTOKÓŁ EXPRESS TMS®
5000 PLN
BÓL NEUROPATYCZNY
od 1500 PLN
TERAPIA OCD
4500 PLN
TERAPIA ADHD/ADD
5500 PLN
ZABURZENIA DEPRESYJNE – PAKIET DODATKOWY PRZYPOMINAJĄCY
3000 PLN

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna poprzedza podjęcie decyzji o najkorzystniejszej formie pomocy wobec problemu, z którym zgłasza się dana osoba. Ujmowana jest jako wieloetapowy proces obejmujący zebranie danych z historii życia, sformułowanie pytań diagnostycznych, dobór odpowiednich narzędzi diagnostycznych, ocenę i integrację uzyskanych wyników oraz sformułowanie wniosków. W psychologii istnieją dwa podejścia badawcze; nomotetyczne i idiograficzne. Pierwsze z nich skupia się na porównaniu właściwości jednostki na tle populacji, a drugie na poznawaniu indywidualności jednostki. Przyjęcie danego podejścia ma dalsze skutki w procesie diagnostycznym. W swojej pracy jesteśmy zwolennikami obu tych podejść, ze względu na wartości jakie płyną z ich łączenia. W KetamineClinic oferujemy psychologiczną diagnozę osobowości i jej zaburzeń, poczucia sensu życia, zaburzeń z kręgu depresyjno-lekowych, doświadczania stresu oraz radzenia sobie z nim. Prowadzimy diagnostykę i kompleksowe leczenie ADHD. 
Mgr Magdalena Krasuska wycena diagnostyki na pierwszej wizycie
Mgr Ada Nowakowska diagnostyka ADHD – 400 PLN

Diagnoza psychologiczna

RODZAJ BADANIACZASCENA
Wizyta diagnostyczna50 min180 PLN
Diagnoza osobowości / zaburzeń osobowości  
Inwentarz osobowości NEO-PI-R50 min300 PLN
Lista Przymiotnikowa ACL45 min300 PLN
Minesocki Wielowymiarowy90-120 min800 PLN
Inwentarz Osobowości MMPI-II90-120 min800 PLN
Ustrukturyzowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości SCID-5-PD150-180 min600 PLN
Diagnoza zaburzeń lękowych45 min300 PLN
Diagnoza zaburzeń depresyjnych  
Kwestionariusz do Pomiaru Depresji KPD45 min300 PLN
Skala Depresji Becka45 min300 PLN
Diagnoza doświadczania stresu i radzenia sobie z nim  
Skala odczuwanego stresu PSS-1045 min300 PLN
Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS45 min300 PLN
Diagnoza poczucia sensu życia45 min300 PLN
ZABURZENIA DEPRESYJNE PROTOKÓŁ KLASYCZNY 
20 zabiegów
4 tygodnie
10 Hz
1600 impulsów/zabieg
6500 PLN
ZABURZENIA DEPRESYJNE PROTOKÓŁ EXPRESS TMS®
20 zabiegów
4 tygodnie
50 Hz
600 impulsów/zabieg
5000 PLN
BÓL NEUROPATYCZNY
10 zabiegów
1-2 tygodnie
1 lub 20 Hz
4-10 min/zabieg
od 1500 PLN
TERAPIA OCD
15 zabiegów
3 tygodnie
rTMS 1 Hz
4500 PLN
TERAPIA ADHD/ADD
15 zabiegów
3 tygodnie
5500 PLN
ZABURZENIA DEPRESYJNE – PAKIET DODATKOWY PRZYPOMINAJĄCY
10 zabiegów
2 tygodnie
2500 PLN

Diagnoza ADHD

Zapisy na wizytę

Osoby zainteresowane diagnostyką/leczeniem ADHD prosimy o taką informację w trakcie zapisu przez recepcję w celu umówienia właściwych konsultacji. 

Wizyta diagnostyczna + inicjacja leczenia farmakologicznego 100 min (dr M. Więdłocha, lek. J. Stolpa)
800 PLN
Wizyta diagnostyczna + wstępna psychoedukacja 120 min (mgr A. Nowakowska, mgr D. Okulicz)
500 PLN
Kwalifikacja do leczenia TMS (bez leków doustnych) w ADHD (dr n.med. M. Więdłocha)
350 PLN
Leczenie TMS w ADHD (15 zabiegów w 3 tygodnie)
5500 PLN
Pakiet TMS ADHD PREMIUM – (15 zabiegów w 3 tygodnie, 10 spotkań edukacyjno-psychoterapeutycznych, 4 zabiegi utrwalające efekt)
9000 PLN

Diagnoza psychologiczna

Cennik Centrum Psychiatrii i Psychoterapii

Kontakt z nami

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas, a oddzwonimy.

Lokalizacja

Al. Jerozolimskie 133/162,
02-304 Warszawa

Numer telefonu

Adres mailowy:

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 10:00 – 18:00
Wtorek: 10:00 – 18:00
Środa: 12:00 – 18:00
Czwartek: 10:00 – 18:00
Piątek: 10:00 – 18:00

Leczenie ketaminą dożylną:

Leczenie ketaminą dożylną prowadzone jest w gabinetach zabiegowych w Piastowie przy ul. Skorupki 16A 05-820 Piastów
Kontakt z recepcją