Ketamineclinic.pl

W leczeniu naszych pacjentów stawiamy na partnerski model współpracy. Nie boimy się wątpić ani weryfikować hipotez. Naszą pracę poddajemy regularnej superwizji.

Na co dzień przykładam dużą wagę do psychoterapii i oddziaływań niefarmakologicznych. Współpracuję z wieloma utalentowanymi psychologami i psychoterapeutami. Uważam, że leki, chociaż najczęściej konieczne, są jednym z wielu elementów wpływających na powrót do zdrowia psychicznego. Wymagam od moich pacjentów dużego zaangażowania w proces leczniczy – z wzajemnością.

lek. Piotr Marcinowicz

Poznaj nasz zespół

Nasi lekarze psychiatrzy

Lekarz psychiatra dzieci
i młodzieży (od 10 r.ż.)

Terapeuci uzależnień

Pielęgniarka psychiatryczna

Lekarze psychiatrzy

Piotr Marcinowicz

lek. Piotr Marcinowicz

Jestem lekarzem psychiatrą. Od 2020 roku, jako pierwszy psychiatra w Polsce, rozpocząłem prowadzenie komercyjnej terapii ketaminą dożylną. W 2021 roku założyłem Centrum Psychiatrii i Psychoterapii ketamineclinic.pl mając na celu stworzenie miejsca oferującego kompleksowe podejście nawet w najtrudniejszych przypadkach z dostępem do najnowocześniejszych metod leczniczych. Ponadto jestem wolontariuszem w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia oraz doktorantem i wykładowcą na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 

Jestem współautorem artykułów naukowych oraz monografii. Proces kształcenia wspieram szkoleniami zagranicznymi i konferencjami – w 2018 roku m.in. zostałem absolwentem European College of Neuropsychopharmacology Oxford Summer School, oraz Akademii Lundbecka w Monachium. Z wyróżnieniem prezentowałem wyniki swoich badań na kongresie Europejskim Kongresie Psychiatrycznym w Barcelonie 2018. W 2019 roku przedstawiałem również swoje badania na kongresie EPA Warszawie oraz wyniki leczenia swoich pacjentów baklofenem na kongresie w Wiśle. W styczniu 2020 uczestniczyłem w kolejnej edycji Akademii Lundbecka w Hamburgu. W 2021 roku prezentowałem wyniki swoich badań na 2nd European Psychologists, Psychiatrists and Mental Health Experts Meeting w Amsterdamie. W czerwcu 2022 roku miałem zaszczyt opowiedzieć o doświadczeniach z ketaminą dożylną na 47 Zjeździe Psychiatrów Polskich w Łodzi. 

Obecnie pracuję głównie z pacjentami lekoopornymi – niezależnie od diagnozy, często z osobami o wielu rozpoznaniach. Prowadzę wykłady i warsztaty oraz konsultuję ośrodki terapeutyczne. 

Michał Hapon

Michał Hapon

Jestem lekarzem psychiatrą specjalizującym się w dziedzinie psychiatrii dorosłych.
Na co dzień zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych w ramach oddziału
ogólnopsychiatrycznego Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie.
Ukończyłem I Wydział Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Stale podnoszę swoje
kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach naukowych.
Dysponuję wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do nowoczesnego leczenia zaburzeń
psychicznych, nie zapominając przy tym o holistycznym podejściu do pacjenta. Zwracam
szczególną uwagę na empatyczne i indywidualne podejście do pacjenta. Jestem otwarty na
współpracę z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalności w celu ustalenia
terapii adekwatnej do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Michał Hapon - ZnanyLekarz.pl

Magdalena Więdłocha

Jestem specjalistą psychiatrą, absolwentką Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i asystentką w Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, moja praca doktorska dotyczyła biochemicznych uwarunkowań schizofrenii. Od 10 lat łączę pracę kliniczną z naukową. Moje zainteresowania obejmują psychofarmakologię ze szczególnym uwzględnieniem lekooporności zaburzeń psychicznych, zagadnienia związane z neuroplastycznością i nowe formy terapii stosowane w psychiatrii, m.in. neurostymulację. Doświadczenie w diagnostyce i leczeniu psychiatrycznym zdobywałam m.in. w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, Szpitalu Wolskim w Warszawie, Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz w oddziałach dziennych. W Centrum Psychiatrii i Psychoterapii KetamineClinic.pl prowadzę leczenie ambulatoryjne oraz terapię ketaminą w infuzjach dożylnych. W TMSClinic współuczestniczę w leczeniu z zastosowaniem przesczaszkowej stymulacji magnetycznej.
Magdalena Więdłocha - ZnanyLekarz.pl

Jolanta Stolpa

Jestem lekarką w trakcie specjalizacji z psychiatrii. Ukończyłam I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje w całodobowym Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Realizuje całościowe podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W swojej pracy zawodowej łączę praktykę psychiatryczną z doświadczeniem psychoterapeutycznym. Do każdego pacjenta podchodzę holistycznie i indywidualnie wierząc, że podstawą powodzenia terapii oprócz właściwej diagnozy jest zrozumienie przyczyn powstania choroby u danej osoby. Proces kształcenia specjalizacyjnego wspieram o liczne kursy i szkolenia stale podnosząc kwalifikacje zawodowe.
Jolanta Stolpa - ZnanyLekarz.pl

Paulina Przybycień-Gawęda

Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, doświadczenie kliniczne zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w St Thomas’ Hospital w Londynie. Na co dzień pracuję w Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym F5 Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób oraz zaburzeń psychicznych w szczególności u pacjentów wielokrotnie hospitalizowanych, u których występują wątpliwości diagnostyczne lub lekooporność. Odbyłam również staże w Oddziale Terapeutycznym F9 dla Wczesnej Interwencji i Chorych z Pierwszym Epizodem Psychozy oraz w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych IPiN. Realizowałam także staż w National University of Singapore, gdzie zajmowałam się badaniami naukowymi w zakresie przyczyn progresji z łagodnych zaburzeń poznawczych do otępienia u osób w wieku podeszłym. Jestem absolwentką Imperial College London oraz Uniwersytetu Oksfordzkiego. Oprócz pacjentów polskojęzycznych chętnie przyjmuję także osoby anglojęzyczne.
Paulina-Przybycien-Gaweda - ZnanyLekarz.pl

Aleksandra Latosiewicz

Jestem lekarzem w trakcie odbywania specjalizacji z psychiatrii dorosłych. W 2019 roku ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Na co dzień pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, gdzie doskonalę swoje doświadczenie na oddziałach ogólnopsychiatrycznych, detoksykacyjnych oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w szkoleniach oraz konferencjach psychiatrycznych. Biorę udział w badaniach klinicznych które mają na celu wprowadzenie na rynek nowych leków do stosowania m.in. w schizofrenii, depresji. Przyjmuję osoby dorosłe (od 18 r.ż. ). Udzielam również konsultacji psychiatrycznych w języku angielskim.
Aleksandra-Latosiewicz - ZnanyLekarz.pl

Andrzej Minor

Jestem specjalistą w dziedzinie psychiatrii, psychoterapeutą, psychodramatystą. Na co dzień pracuję w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Oddziale Całodobowym Kliniki Nerwic. Współrealizuję nadzór nad leczeniem farmakologicznym w środowisku wysokospecjalistycznej i kompleksowej terapii integrującej oddziaływania dialektyczne grupowe m.in. z psychoterapią indywidualną, choreoterapią, muzykoterapią, psychorysunkiem.

Stale rozwijam doświadczenie w leczeniu pacjentów lekoopornych, również metodami biologicznymi – w ramach szkolenia specjalizacyjnego realizowałem staż kliniczny w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w I Oddziale Psychiatrii Dorosłych, w Odcinku Zaburzeń Afektywnych. W latach 2020-2022 pracowałem w Oddziale Chorób Afektywnych F-7 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.

W 2021 r. ukończyłem 4,5-letni kurs psychoterapii w nurcie integratywnym, organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, zorientowany na podejście psychodynamiczne i systemowe. W 2023 r. ukończyłem szkolenie I stopnia w Polskim Instytucie Psychodramy. Na każdym etapie kształcenia doceniam synergię farmakoterapii z psychoterapią, w procesie leczenia, jak i diagnostyce różnicowej.
Andrzej Minor - ZnanyLekarz.pl

Piotr Maleszka

Od 01.10.2020 r. do 31.10.2021 r. lekarz stażysta w Centralnym Szpitalu Klinicznym WUM przy ul. Banacha w Warszawie. Od 01.02.2022 r. lekarz rezydent (młodszy asystent) w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (Szpital Tworkowski), od lipca 2022 pełnię tam samodzielne dyżury lekarskie

Od luteg do kwietnia 2023 r. pracowałem w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Tworkowskim. Od lutego 2023 pełnię samodzielne dyżury lekarskie szpitalu Mind Health. Od marca 2023 przyjmuję ambulatoryjnie pacjentów jako lekarz psychiatra w ramach prywatnych poradni na terenie Warszawy.

Jestem lekarzem rezydentem. W 2020 r. ukończyłem studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Przyjmuję pacjentów dorosłych, w języku polskim i w języku angielskim. Chętnie podejmuję zawodowe wyzwania. Z pasją stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w szkoleniach i konferencjach specjalistycznych oraz lekturę najnowszych publikacji naukowych. Chcę pomagać Pacjentom w zakresie ich potrzeb medycznych, jednak staram się również wychodzić naprzeciw ich różnorodnym celom życiowym. Prywatnie jestem entuzjastą sportu, a psychiatria sportowa jest obiektem mojego szczególnego zainteresowania zawodowego. W kontakcie z Pacjentami jestem otwarty i empatyczny. Moi Pacjenci cenią we mnie elastyczność i zaangażowanie.
Piotr Maleszka - ZnanyLekarz.pl

Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży (od 10 r.ż.)

Karolina Puto

Karolina Puto

Psychiatra dzieci i młodzieży. Przyjmuje pacjentów od 10 r.ż.

Jestem absolwentką Collegium Medicum w Bydgoszczy, specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży, którą ukończyłam w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywałam również w jednostkach zajmujących się pacjentami psychiatrycznymi, m.in. Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie, w Oddziale Psychiatrii dla Młodzieży Uzdrowiska Konstancin. Stale podnoszę swoje kwalifikacje i kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach doszkalających. Aktualnie jestem również w trakcie studiów podyplomowych z zakresu seksuologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na tematyce diagnostyki i leczenia zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzeń hiperkinetycznych oraz zaburzeń nastroju. Obecnie kontynuuję pracę w Oddziale Klinicznym, gdzie prowadzę z dobrym efektem pacjentów o szerokim profilu zgłaszanych trudności i problemów, m.in. pacjentów z zaburzeniami nastroju, chorobą afektywną dwubiegunową, objawami psychotycznymi, zaburzeniami odżywiania, ze spektrum autyzmu i zaburzeniami hiperkinetycznymi.

W swojej pracy kieruję się profesjonalizmem, dokładnością i rzetelnością. Ze względu na istotny wpływ środowiska rodzinnego na proces leczenia pacjentów i ich rodziny traktuję jako partnerów do współpracy, tak aby postawiona diagnoza i opracowana ścieżka była najkorzystniejszą i najskuteczniejszą formą pomocy.

Karolina Puto - ZnanyLekarz.pl

Psycholodzy i / lub psychoterapeuci

Ada Nowakowska

Ada Nowakowska

Prowadzę konsultacje psychologiczne, terapię w nurcie integracyjnym oraz interwencje kryzysowe.
W mojej pracy terapeutycznej koncentruję się na realizowaniu celów wyznaczonych wspólnie z
Klientem. Pracuję z osobami dorosłymi, rodzinami oraz młodzieżą. Częstotliwość spotkań ustalana
jest indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości.

Studia z psychologii klinicznej ukończyłam na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Kontynuuję swoją edukację w ramach studiów doktoranckich na Warszawskim Uniwersytecie
Medycznym. Jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie Ericksonowskim.
Posiadam certyfikat I stopnia z Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Stale
rozwijam swój warsztat pracy, aby pomagać Klientom w sposób najlepiej dopasowany do ich
potrzeb. Korzystam z systematycznej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam w placówkach ochrony zdrowia oraz organizacjach
pozarządowych. Pracowałam na oddziałach psychiatrycznych, w poradni zdrowia psychicznego
oraz w szpitalu onkologicznym (w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień).

Ada Nowakowska - ZnanyLekarz.pl

Monika Górniak-Ciosek

Jestem psychoterapeutką pracującą w paradygmacie psychodynamicznym i systemowym.
Integrowanie tych podejść pozwala mi patrzeć na problem pacjenta z perspektywy jego
indywidualnych struktur psychicznych oraz oddziaływań zewnętrznych. Ukończyłam studia z
pedagogiki resocjalizacyjnej oraz czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne Studium Terapii Rodzin
Stowarzyszenia OPTA, szkolenie z terapii par w Polskim Instytucie Ericksonowskim, Seminarium
kliniczno-superwizyjne w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Certyfikowane
przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP szkolenie z psychoterapii psychoz oraz szkolenie z terapii
EMDR. Aktualnie jestem w procesie certyfikacyjnym diagnosty i terapeuty zaburzeń związanych z
traumą, w Europejskim Towarzystwie Traumy i Dysocjacji.

Praca terapeutyczna to dla mnie za każdym razem niepowtarzalna podróż, w którą wybieramy się
razem z pacjentem, parą lub rodziną zgłaszającą się po pomoc. To lepsze zrozumienie tego, co znane
i odkryte, ale przede wszystkim to docieranie do tych obszarów psychiki, które pozostają
nieuświadomione, a jednak w sposób znaczący wpływają na nasze przeżywanie siebie oraz relacje z
otaczającym nas światem.

Do udziału w psychoterapii zapraszam pacjentów:

 • z diagnozą zaburzeń osobowości, z chorobami i zaburzeniami psychicznymi,
 • po przebytej traumie, z trudnościami w relacjach, z poczuciem samotności,
 • z niskim poczuciem własnej wartości i zaburzoną samooceną
 • pary i małżeństwa w okresie kryzysu 
Monika Górniak-Ciosek - ZnanyLekarz.pl
Karol Domański

Karol Domański

Jestem psychoanalitykiem jungowskim, psychoterapeutą i psychologiem. Prowadzę psychoterapię w nurcie psychologii głębi, psychoanalizę jungowską oraz sesje wspierające integrację doświadczeń psychodelicznych.

Psychoterapia i psychoanaliza, jaką prowadzę, polega nie tylko na doraźnej pomocy drugiej osobie w trudnych sytuacjach życiowych, ale też na odnajdywaniu głębszego sensu i znaczenia w życiu. W procesie tym pomagam jej nawiązać mocny i głęboki kontakt z samym/-ą sobą. Analiza snów i doświadczeń psychodelicznych i terapeutyczna praca z ich treściami okazują się często doskonałą drogą do tego celu. W pracy psychoterapeutycznej i psychoanalitycznej korzystam z idei psychologii analitycznej zapoczątkowanej przez Carla Gustava Junga, jak również psychologii zorientowanej na proces Arnolda Mindella.

I also offer Jungian analysis, psychotherapy and integration of psychedelic experiences in English.

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • Jestem certyfikowanym psychoanalitykiem jungowskim – tytuł ten uzyskałem po ukończeniu 5-letniego szkolenia w Międzynarodowym Towarzystwie Psychologii Analitycznej z siedzibą w Zurychu (IAAP);
 • Ukończyłem 2-letni kurs psychologii jungowskiej w Polskim Towarzystwie Psychologii Analitycznej;
 • Ukończyłem 3-letni program szkoleniowy (faza I) w Polskim Towarzystwie Psychologii Procesu i mam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii indywidualnej, w tym nurcie pod superwizją;
 • Uzyskałem tytuł magistra psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (obecny Uniwersytet SWPS);
 • Odbyłem staż kliniczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie w Zespole Leczenia Środowiskowego oraz na XIV Oddziale Ogólnopsychiatrycznym.

Mniej formalnie, a bardziej prywatnie: Lubię podróżować i odkrywać, jak zróżnicowana jest natura, której częścią jest człowiek. Uwielbiam odkrywać znaczenie, jakie wnoszą do życia sny, które śnimy; trudności, przez które przechodzimy; kryzysy, jakie nas spotykają; radości, które przeżywamy – wszystko, co może dać nam pełniejsze i głębsze odczucie tego, co to znaczy, że „jesteśmy sobą”. Proces odkrywania własnej natury i oferowania jej światu, który nas otacza, to dla mnie wielkie dzieło, warte całego życia. Jestem też ojcem i mężem.

Karol Domański - ZnanyLekarz.pl
Katarzyna Ambroziewicz

Katarzyna Ambroziewicz

Jestem absolwentką antropologii kulturowej oraz psychoterapeutką w procesie certyfikacji. Uczestniczę w 4-letnim całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie integracyjnym w Szkole Psychoterapii Dialog. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie kliniczne zdobywałam na oddziale ogólnopsychiatrycznym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Tworkach.

Wcześniej prowadziłam kilkuletnie badania wśród osób doświadczających wykluczenia społecznego. Ogromne zaciekawienie drugim człowiekiem, jego wyjątkową historią i życiowym doświadczeniem zaprowadziło mnie od antropologii do psychoterapii, która jest przestrzenią do głębokiego i wielowymiarowego spotkania. Jestem przekonana, że to relacja terapeutyczna jest najistotniejszym czynnikiem leczącym w psychoterapii. Na każdego człowieka patrzę całościowo, w swojej pracy korzystam z bogactwa różnych nurtów psychoterapeutycznych, łącząc je tak, by były jak najlepiej dopasowane do potrzeb pacjenta.

Stale poszerzam swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych szkoleniach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Prywatnie jestem żoną i mamą trójki wspaniałych dzieci.

Maria Turek

Jestem psychoterapeutką Gestalt w trakcie szkolenie w IIPG (szkole akredytowanej przez PTP,
EAGT i PTPG), arteterapeutką, certyfikowaną realizatorką warsztatów psychoedukacyjnych
„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (relacja i dialog, rodzeństwo i nastolatek) trenerem grup
wsparcia dla rodziców. Uczestniczę w szkoleniu w Polskim Instytucie Psychodramy na asystentkę
psychodramy. Prowadzę psychoterapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży 16+, grupy terapeutyczne i
warsztaty dla młodzieży, kobiet, rodziców, oraz konsultacje rodzicielskie. Doświadczenie
zdobywam, pracując w zespole w Ośrodku Psychoterapii i Wsparcia dla Rodzin Plaster Miodu,
który współtworzę od 2018 roku.

W swojej pracy korzystam z elementów arteterapii, dramy, angażując w procesie leczenia ciało, emocje, intelekt, kreatywność i wrażliwość. Wierzę, że poprzez autentyczny kontakt i relację można leczyć dawne zranienia i braki. Kieruję się zaufaniem do klientów, którym staram się towarzyszyć w poszukiwaniu odpowiedzi dotyczących źródeł i przyczyn ich cierpienia, po to, aby mogli poszerzać swoją świadomość i wybierać własne rozwiązania. Słucham, zapraszam do refleksji, towarzyszę i inspiruję do działania z szacunkiem do indywidualności i niepowtarzalności każdej osoby. Staram się pomagać klientom odnajdywać ich wewnętrzną siłę, regenerować wyczerpane zasoby, uczyć się łagodności dla siebie i swoich najbliższych.

Bliskie mi są wartości chrześcijańskie, które przekładają się w mojej pracy na poszanowanie godności i indywidualności każdego człowieka. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i kompetencje poprzez szkolenia i treningi, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Maria Turek - ZnanyLekarz.pl
Milena Malinowska

Milena Malinowska

Ukończyłam psychologię ze specjalnością „psychoterapia i terapia seksualna” na Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie pod kierownictwem prof. Starowicza.

Obecnie jestem uczestniczką 4-letnego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie ACT (III fala terapii behawioralnych).
Uczestniczyłam w 2-letnim kursie w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz szkoleniu I stopnia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Jestem absolwentką licznych szkoleń doskonalących z zakresu psychiatrii i seksuologii organizowanych przez CMKP w Warszawie.

Na co dzień pracuję w Szpitalu Bielańskim w Warszawie w Oddziale Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży- zapewniam pacjentkom wsparcie w sytuacji straty (po poronieniach, martwych urodzeniach), po skomplikowanych zabiegach ginekologicznych, trudnych porodach oraz z diagnozą nowotworu. Pomagam młodym Mamom odnaleźć się w nowej sytuacji, prowadzę psychoedukację na temat stanów emocjonalnych po porodzie oraz wspieram pacjentki z diagnozą depresji.
Doświadczenie zdobywałam m. in. na stażu w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, przez 7 lat pracowałam w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie oraz prowadziłam zajęcia w szkole rodzenia.

W praktyce prywatnej zajmuję się udzielaniem:

 • pomocy pacjentom z diagnozą zaburzeń depresyjnych i lękowych
 • konsultacji psychologicznych dla kobiet w okresie ciąży i połogu
 • wsparcia psychologicznego dla rodziców po stracie dziecka (poronienie, martwy poród)
 • pomocy kobietom z doświadczeniem ciąży powikłanej z wielowadziem u dziecka i po terminacji ciąży
 • wsparcia psychologicznego w leczeniu niepłodności i w procesie in vitro
 • poradnictwa psychologicznego w zakresie relacji interpersonalnych dla kobiet i mężczyzn
 • pomocy w trudnościach związanych z niską samoocena, stresem, lękiem oraz objawami psychosomatycznymi
 • konsultacji dla wszystkich osób, które doświadczają trudności w swoim życiu i chciałyby je zmienić na lepsze
Milena Malinowska - ZnanyLekarz.pl
Magdalena Dębkowska

Magdalena Krasuska

Ukończyłam 5-letnie studia magisterkie na wydziale Psychologii, a następnie studia podyplomowe z zakresu Neuropsychologii klinicznej i diagnozy neuropsychologicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym (SWPS). Swoje doświadczenie zbierałam jako praktykantka oddziałów sądowych Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie, a następnie jako wolontariusz na oddziałach ogólnopsychiatrycznych. Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu diagnostyki psychologicznej w tym kurs podstawowy i zaawansowany ze stosowania Minesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości MMPI-II akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Aktualnie pracuje jako psycholog w Klinice Psychiatrycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w MCSZ w Pruszkowie. Swoją praktykę stale poddaję superwizji.

Magdalena Dębkowska - ZnanyLekarz.pl
Krystian Kędziora

Krystian Kędziora

Jestem głęboko przekonany, że pomimo bagażu doświadczeń wszyscy jesteśmy w stanie
doświadczać życia w jego pełni. Czasem pomoc drugiej osoby jest przydatna by na nowo się nim
cieszyć. Jestem psychologiem i psychoterapeutą, terapeutą uzależnień, członkiem Towarzystwa
Psychoterapii Integracyjnej.

Prowadzę psychoterapię w modelu integracyjnym, co oznacza, że korzystam z różnorodności
podejść teoretycznych i dostosowuję sposób pracy do unikalnych potrzeb/trudności ludzi, którzy
zgłaszają się do mnie po pomoc. Wykorzystuję następujące ścieżki pracy psychoterapeutycznej:

 • terapia skoncentrowana na procesie doświadczania (L. Greenberg),
 • techniki pracy z ciałem (A. Lowena),
 • wyobrażeniowe i ekspresyjne monodramy/psychodramy (Moreno),
 • racjonalną terapię zachowań (RTZ Maultsby Elis),
 • psychodynamiczne podejście relacji z obiektem (O.Kernberg).

Obecnie swoją aktywność zawodową realizuję w Warszawie i Lublinie. Prywatnie jestem mężem, mam syna i córkę. Pracuję pod stałą superwizją (Teresa Molenda – Superwizor Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego).

Do udziału w psychoterapii zapraszam osoby, które:

 • doświadczają nadmiarowego napięcia i lęku,
 • borykają się ze wstydem bądź poczuciem winy,
 • czują brak energii, smutek, pustkę,
 • przeżywają kryzys lub żałobę,
 • mają trudności w budowaniu bądź podtrzymywaniu relacji z innymi,
 • doświadczają kryzysu lub trudności w związku partnerskim,
 • nie mogą uporać się z bolesnymi doświadczeniami z przeszłości,
 • dążą do rozwoju osobistego i samopoznania.
Krystian Kędziora - ZnanyLekarz.pl

Robert Baron

Jestem specjalistą zdrowia psychicznego. Prowadzę psychoterapię i trening psychologiczny osób dorosłych, młodzieży i dzieci z wykorzystaniem terapii akceptacji i zaangażowania ACT oraz treningu uważności. Współprowadzę terapię grupową DBT. Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołec nym SWPS w Warszawie ze specjalnością neurokognitywistyka, gdzie obroniłem pracę magisterską. Obecnie szkolę się na studiach podyplomowych z wykorzystania uważności i współczucia w terapii, oraz jestem w procesie zdobywania polskiego certyfikatu Terapii depresji opartej na uważności. Ciągle rozwijam się poprzez szkolenia oraz konferencje w kraju i za granicą. Prowadzę psychoterapię pod superwizją. Jestem terapeutą przyjaznym osobom LGBTQ+.

Robert Baron - ZnanyLekarz.pl

Dorota Okulicz

Nazywam się Dorota Dot Okulicz. Jestem psycholożką i psychoterapeutką w trakcie 4-letniego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym, z Dialogiem Motywującym i elementami terapii Trzeciej Fali.

W pracy z drugim człowiekiem najważniejsze jest dla mnie zbudowanie relacji. Zainteresowanie tym, z czym aktualnie się zmaga i, co to dla niego_niej znaczy. Zrozumienie wartości, które go_ją prowadzą oraz wspólne sformułowanie celów, jakie stawiamy we wspólnej pracy.

Pracuję z osobami zmagającymi się z: depresją i innymi zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, napadami paniki, traumą, trudnościami w relacjach, niską samooceną, samotnością, poczuciem wypalenia zawodowego. Wspieram także osoby: znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczające nadmiernego stresu na polu prywatnym i/lub zawodowym, w kryzysie emocjonalnym. Prowadzę diagnozę ADHD (test DIVA) oraz psychoedukację dla dorosłych osób z ADHD. Mam osobiste doświadczenie wychodzenia z kryzysu psychicznego. Wierzę, że dzięki temu lepiej rozumiem, że to może być trudna, ale też bardzo ważna droga, zbliżająca nas do siebie samych, naszych potrzeb i wartości. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Interesuję się terapią ACT (Trzecia Fala) – przyciągnął mnie do niej kawałek związany z praktykami mindfulness. Lubię czytać i słuchać o neuropsychologii – fascynuje mnie neuroplastyczność mózgu. Przedmiotem moich szczególnych zainteresowań są m.in. najnowsze wyniki badań dotyczące potencjału psychoterapeutycznego substancji psychodelicznych. Na bieżąco śledzę nowe doniesienia z tej dziedziny. Konfrontuję je jednocześnie z ryzykiem, jakie niesie rekreacyjne zażywanie tego rodzaju substancji, odbywające się często w nieodpowiednich do tego warunkach.

Współpracuję z Fundacją Można Zwariować, której celem jest prowadzenie otwartego dialogu na temat zdrowia psychicznego i życia z zaburzeniami psychicznymi. Odpowiadam w niej za tworzenie koncepcji, organizację i prowadzenie wydarzeń psychoedukacyjnych, które przyciągnęły do tej pory w sumie kilkaset osób.
Dorota Okulicz - ZnanyLekarz.pl

Cezary Gyrczuk

Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Integralnej
Psychoterapii Gestalt, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Europejskie
Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt.


Wspomagam integrację doświadczeń psychodelicznych. Nazwanie i zrozumienie tego co się dzieje w
trakcje doświadczenia jest ważnym aspektem trwałej zmiany. W tym celu wykorzystuję techniki z
nurtów Gestalt i ACT, aby zintegrować informacje płynące z różnych kanałów komunikacji – tych
werbalnych i niewerbalnych.


Pracuję z osobami doświadczającymi trudności w radzeniu sobie z emocjami, niskiego poczucia
wartości, lęku, kryzysów w życiu prywatnym i zawodowym.


Moje doświadczenie:

– Absolwent Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim

– Staże kliniczne na oddziałach w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i Szpitalu
Wolskim

– Współpraca z organizacjami pozarządowymi: Fundacja “Idylla” i “Otwarte Idee”

– Szkolenia m. in. “Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa w sytuacji
zagrożenia życia” – Polskie Towarzystwo Suicydologiczne; “Terapia i profilaktyka uzależnień
behawioralnych” – Fundacja Praesterno; “Beyond Experience” – Fundacja Mind, warsztat
dotyczący integracji doświadczeń psychodeliczych


W swojej pracy wspieram się filozofią i metodą Gestalt. Dlatego też w gabinecie stawiam na dialog,
autentyczną relację i poszerzenie doświadczenia siebie i swoich emocji. Pracuję pod stałą superwizją.

cezary Gyrczuk - ZnanyLekarz.pl

Piotr Biederek

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, nastolatków od 15 roku życia oraz terapię par. Jestem terapeutą przyjaznym osobom i parom LGBTQ+.

Do wspólnej pracy zapraszam osoby, które chcą lepiej radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi, osiągnąć równowagę, zrozumieć swoje problemy i znaleźć dla nich rozwiązania. Oferuję wsparcie w sytuacjach kryzysu (osobistego, w relacji, w rodzinie) oraz cierpienia wywoływanego przez samotność, poczucie izolacji, gniew, lęk, wstyd czy poczucie winy. Terapia par skierowana jest dla osób będących w relacji romantycznej, którym zależy na poprawieniu jakości związku. Zapraszam pary, które doświadczają trudności w komunikacji, zmęczenia, rozdrażnienia, bezradności wobec pojawiających się konfliktów.

W swojej pracy integruję poznane nurty terapeutyczne: Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR), Terapia Skoncentrowana na Emocjach (EFT), Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP). Jestem terapeutą w procesie certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR), certyfikowanym Konsultantem Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, certyfikowanym przez IASTI (International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes) zaawansowanym praktykiem w obszarze Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

Jestem absolwentem szkoleń I-go i II-go stopnia TSR w CTSR Luisa Alarcona, akredytowanym przez PSTTSR. Ukończyłem studia pedagogiczne w WSP ZNP. Odbyłem pełny cykl szkoleń Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT) dla par (Externship, Core Skills 1&2 oraz Core Skills 3&4) w Laboratorium Psychoedukacji. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii (PSIP), sekcji Psychoterapii Skoncentrowanej na Emocjach w PSIP, Polskiego Stowarzyszenia EFT (PSEFT), Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w PTP oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów i stale podnoszę swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Uczestniczę w superwizji EFT dla par, prowadzonej przez Dr Leanne Campbell z Vancouver Island Centre for EFT, w warsztatach dla terapeutów z narzędzi wykorzystywanych w ramach nurtu ISTDP. Od 2021 jestem organizatorem grup interwizyjnych pod patronatem PSTTSR. W czerwcu 2022 roku byłem prelegentem XVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PSTTSR, gdzie miałem możliwość podzielenia się wiedzą dotyczącą zastosowania Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w rozwoju kompetencji pracowników.

Tomasz Kwieciński

Ukończyłem w 2015 roku Grof Transpersonal Training, który ukształtował mnie znacząco w towarzyszeniu podczas terapeutycznej pracy z poszerzonymi stanami świadomości, w tym doświadczeniami z substancjami psychodelicznymi. Prowadziłem warsztaty związane z takimi stanami w kilkunastu krajach na kilku kontynentach, kierując się holotropową ideą tworzenia bezpiecznej przestrzeni, w której ktoś może zagłębić się w siebie bez obawy o bycie ocenianym. Superwizuję się regularnie w tym zakresie, od kilku lat wspomagając trening osób, które również chcą pracować w modelu psychologii transpersonalnej. Prowadzę też regularnie w różnych krajach warsztaty uczące specjalistów integracji doświadczeń psychodelicznych. Jestem obecnie w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii behawioralnej 3 fali.

Ukończyłem także roczną szkołę terapii transgeneracyjnej im. Anny Schutzenberger. W ramach poznawania terapeutycznego działania ketaminy skończyłem kurs „Ketamine and Trauma Treatment”. Będąc konsultantem Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego, pracuję w Poradni Psychoaktywnej, integrując tam doświadczenia psychodeliczne swoich klientów. Chcąc podzielić się doświadczeniami w tym temacie napisałem książkę „Follow the Call. Terapeutyczne doświadczenia w poszerzonych stanach świadomości” oraz prowadzę podcast „Terapia psychodeliczna”. W ramach wspomagania innych przy wprowadzaniu zmian do swojego życia, ukończyłem różne szkolenia z zakresu coachingu, certyfikując się w Izbie Coachingu w 2015 roku.

Żaneta Grabarek

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, absolwentką 5-letnich studiów w SWPS na kierunku psychologia kliniczna. Odbyłam 4-letnie podyplomowe szkolenie z psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów.

Ukończyłam studia podyplomowe z seksuologii klinicznej na WUM . Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję regularnie superwizji certyfikowanych superwizorów.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, zdobyte m.in. podczas pracy w szpitalu w oddziałach psychiatrycznych, ośrodku terapeutycznym dla młodzieży po kryzysach psychicznych oraz w poradni dla dzieci i młodzieży w Warszawie.

W swojej pracy integruję wiedzę i możliwości różnych nurtów terapeutycznych, zawsze staram się uwzględniać indywidualność i niepowtarzalność każdego pacjenta. Pracuję z młodzieżą powyżej 15 r.ż. oraz młodymi dorosłymi (do 28 r.ż.), doświadczającymi kryzysów wieku dorastania, problemów emocjonalnych, lęków i trudności w codziennym funkcjonowaniu oraz relacjach z bliskimi, w budowaniu satysfakcjonujących więzi rówieśniczych, a także zmagającą się z problemami w zakresie zdrowia psychicznego.

Swoją pomoc kieruję do osób z następującymi problemami: depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia adaptacyjne, wahania nastroju / brak satysfakcji z życia, poczucie samotności, cierpienia / dolegliwości somatyczne niepotwierdzone diagnozą medyczną / trudności w relacjach, obawy związane z wchodzeniem w dorosłość / zaburzenia osobowości / problematyka DDA / niska samoocena, brak poczucia własnej wartości, trudności z akceptacją siebie / traumatyczne doświadczenia wpływające na jakość życia.

Zapraszam osoby zainteresowane lepszym rozumieniem przyczyn swoich problemów, potrzebujące wsparcia w bieżących kryzysach, poszukujące bardziej satysfakcjonujących sposobów wyrażania siebie. Prowadzę konsultacje dla rodziców nastolatków, wsparcie dla osób LGBT+ oraz konsultacje w zakresie seksualności .
Żaneta Grabarek - ZnanyLekarz.pl

Terapeuci uzależnień

Artur Groszek

Artur Groszek

Jestem pedagogiem, wychowawcą, terapeutą uzależnień z niemal 20-letnim stażem. Pracuje także z ofiarami i sprawcami przemocy w oparciu o model Duluth oraz elementy treningu zastępowania agresji. Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Ukończyłem także:

 • szkolenie terapii uzależnień w instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie zakończone
  certyfikatem terapeuty uzależnień,
 • specjalistyczne szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o Model Duluth.

Ponadto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie konsultuje sprawców przemocy oraz osoby
uzależnione i współuzależnione – 10 letnia praktyka.

Obszar pracy terapeutycznej:

 • konsultacje i terapia uzależnień dla młodzieży i dorosłych od substancji psychoaktywnych,
  (alkohol, narkotyki, leki) oraz uzależnień behawioralnych np. hazard, zakupoholizm, media społecznościowe itp.,
 • konsultacje do programu ograniczania picia (POP),
 • konsultacje współuzależnienia,
 • konsultacje wychowawcze dla rodziców,
 • konsultacje dla młodzieży, w tym tzw. trudnej młodzieży oraz przejawiającej zachowania,
  autoagresywne np. samookaleczenia,
 • interwencje kryzysowe dla dorosłych i młodzieży.
Artur Groszek - ZnanyLekarz.pl
Mateusz Puchowski

Mateusz Puchowski

Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.
Jestem certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień i współuzależnienia (Instytut
Psychologii Zdrowia). Kilkanaście lat pracowałem w stołecznych szkołach jako pedagog,
jednocześnie zdobywając doświadczenie socjoterapeuty z dziećmi i młodzieżą o specjalnych
potrzebach edukacyjnych (orzeczenie-upośledzenie lekkie, asperger, autyzm, ADHD,
niedostosowanie społeczne i zagrożenie niedostosowaniem społecznym) oraz w zaburzeniach
lękowo-depresyjnych. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Mateusz Puchowski - ZnanyLekarz.pl

Bartosz Gradowski

Kształcę się na pedagoga specjalnego w specjalności pedagogiki resocjalizacyjnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Tą ścieżką zmierzam do uzyskania tytułu magistra oraz równolegle realizuję akredytowane Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie – jestem w procesie certyfikacji.

Pracuję również w oddziale dziennym Centrum Odwykowego w Warszawie.

W oddziaływaniach terapeutycznych na pierwszym miejscu stawiam autentyczność. Uwielbiam morsowanie, podróże, spędzanie czasu z przyjaciółmi, czytanie książek i wschody słońca.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Pielęgniarka psychiatryczna

Marta Wdowiarska

Studiowałam w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, uzyskując tytuł magistra pielęgniarstwa, a także tytuł specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. Ukończyłam kurs specjalistyczny – Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jestem również absolwentką Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam, pracując m.in. w oddziale psychiatrycznym oraz psychogeriatrycznym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia Psychicznego w Pruszkowie, ośrodku leczenia uzależnień, ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania dla młodzieży i dorosłych, w oddziale neurologicznym oraz asystując w gabinecie kardiologicznym. Od kilku lat mam przyjemność pracować z osobami z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, odżywiania oraz osobowości w oddziale terapeutycznym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Przeprowadziłam badania naukowe podczas pisania pracy magisterskiej dotyczące poczucia satysfakcji z opieki oraz oczekiwań pacjentów psychiatrycznych wobec personelu pielęgniarskiego. Brałam udział w konferencjach związanych ze zdrowiem oraz opieką psychiatryczną, a także warsztatach dotyczących integracji doświadczeń psychodelicznych. Staram się poszerzać swoją wiedzę oraz przekazywać ją innym. Priorytetowe jest dla mnie dobro i bezpieczeństwo pacjenta.

Zastanawiasz się jak u nas jest? Zobacz nasze Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Ketamineclinic.pl podczas wirtualnego spaceru

Kontakt z nami

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas, a oddzwonimy.

Lokalizacja

Al. Jerozolimskie 133/162,
02-304 Warszawa

Numer telefonu

Adres mailowy:

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 10:00 – 18:00
Wtorek: 10:00 – 18:00
Środa: 12:00 – 18:00
Czwartek: 10:00 – 18:00
Piątek: 10:00 – 18:00

Leczenie ketaminą dożylną:

Leczenie ketaminą dożylną prowadzone jest w gabinetach zabiegowych w Piastowie przy ul. Skorupki 16A 05-820 Piastów
Kontakt z recepcją