keta3

W leczeniu naszych pacjentów stawiamy na partnerski model współpracy. Nie boimy się wątpić ani weryfikować hipotez. Naszą pracę poddajemy regularnej superwizji.

Na co dzień przykładam dużą wagę do psychoterapii i oddziaływań niefarmakologicznych. Współpracuję z wieloma utalentowanymi psychologami i psychoterapeutami. Uważam, że leki, chociaż najczęściej konieczne, są jednym z wielu elementów wpływających na powrót do zdrowia psychicznego. Wymagam od moich pacjentów dużego zaangażowania w proces leczniczy – z wzajemnością.


lek. Piotr Marcinowicz

Poznaj nasz zespół

Piotr Marcinowicz

lek. Piotr Marcinowicz

Wykształcenie i doświadczenie

Jestem lekarzem psychiatrą. Ukończyłem specjalizację  w szpitalu Tworkowskim w 2020 r. W tym samym roku, jako pierwszy psychiatra w Polsce, rozpocząłem prowadzenie komercyjnej terapii ketaminą dożylną. Posiadam wieloletnie doświadczenie w leczeniu esketaminą donosową. Jestem wolontariuszem w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia oraz doktorantem i wykładowcą na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Pracuję również w kilku gabinetach prywatnych i ośrodkach terapii uzależnień.

Jestem współautorem licznych artykułów naukowych oraz monografii. Proces kształcenia wspieram szkoleniami zagranicznymi – w 2018 roku m.in. zostałem absolwentem European College of Neuropsychopharmacology Oxford Summer School, oraz Akademii Lundbecka w Monachium. Z wyróżnieniem prezentowałem wyniki swoich badań na kongresie Europejskim Kongresie Psychiatrycznym w Barcelonie 2018. W 2019 roku przedstawiałem również swoje badania na kongresie EPA Warszawie oraz wyniki leczenia swoich pacjentów baklofenem na kongresie w Wiśle. W styczniu 2020 uczestniczyłem w kolejnej edycji Akademii Lundbecka w Hamburgu.

Milena Malinowska

Milena Malinowska

Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie terapii poznawczo-
behawioralnej. Ukończyłam Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie ze specjalnością psychoterapia i terapia seksualna pod kierownictwem prof. Lwa Starowicza
Ukończyłam szkolenie I stopnia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Zdobytą wiedzę stale pogłębiam uczestnicząc w kursach doszkalających oraz w szkoleniach
organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
W swojej pracy łączę techniki terapeutyczne różnych nurtów (poznawczo-behawioralne, TSR,
ACT, terapii schematów) aby jak najlepiej dopasować program terapii do pacjenta.
Przez kilka lat pracowałam w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie zapewniając opiekę
psychologiczną pacjentkom z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (wsparcie po poronieniach,
skomplikowanych zabiegach ginekologicznych, trudnych porodach) oraz udzielając wsparcia
pacjentom po ciężkich zabiegach chirurgicznych i z diagnozą nowotworu.
Prowadziłam także zajęcia dla par w szkole rodzenia.

Udzielam:

 • wsparcia pacjentom z depresją oraz zaburzeniami lękowymi,
 • konsultacji psychologicznych dla kobiet w okresie ciąży i połogu (lęk przed ciążą i porodem,
  skomplikowany poród, trudności z odnalezieniem się w roli matki),
 • wsparcia psychologicznego dla rodziców po stracie dziecka (poronienie, urodzenie martwego
  dziecka),
 • wsparcia psychologicznego w leczeniu niepłodności i w procesie in vitro,
 • poradnictwa psychologicznego w zakresie relacji interpersonalnych,
 • psychoedukacji z elementami edukacji seksualnej,
 • pomocy w trudnościach związanych z niską samoocena, stresem oraz objawami
  psychosomatycznymi,
 • konsultacji dla wszystkich osób, które doświadczają trudności w swoim życiu i chciałyby je
  zmienić na lepsze.
Artur Groszek

Artur Groszek

Jestem pedagogiem, wychowawcą, terapeutą uzależnień z niemal 20-letnim stażem. Pracuje także z ofiarami i sprawcami przemocy w oparciu o model Duluth oraz elementy treningu zastępowania agresji. Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Ukończyłem także:

 • szkolenie terapii uzależnień w instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie zakończone
  certyfikatem terapeuty uzależnień,
 • specjalistyczne szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o Model Duluth.

Ponadto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie konsultuje sprawców przemocy oraz osoby
uzależnione i współuzależnione – 10 letnia praktyka.

Obszar pracy terapeutycznej:

 • konsultacje i terapia uzależnień dla młodzieży i dorosłych od substancji psychoaktywnych,
  (alkohol, narkotyki, leki) oraz uzależnień behawioralnych np. hazard, zakupoholizm, media społecznościowe itp.,
 • konsultacje do programu ograniczania picia (POP),
 • konsultacje współuzależnienia,
 • konsultacje wychowawcze dla rodziców,
 • konsultacje dla młodzieży, w tym tzw. trudnej młodzieży oraz przejawiającej zachowania,
  autoagresywne np. samookaleczenia,
 • interwencje kryzysowe dla dorosłych i młodzieży.
Ada Nowakowska

Ada Nowakowska

Prowadzę konsultacje psychologiczne, terapię w nurcie integracyjnym oraz interwencje kryzysowe.
W mojej pracy terapeutycznej koncentruję się na realizowaniu celów wyznaczonych wspólnie z
Klientem. Pracuję z osobami dorosłymi, rodzinami oraz młodzieżą. Częstotliwość spotkań ustalana
jest indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości.

Studia z psychologii klinicznej ukończyłam na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Kontynuuję swoją edukację w ramach studiów doktoranckich na Warszawskim Uniwersytecie
Medycznym. Jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie Ericksonowskim.
Posiadam certyfikat I stopnia z Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Stale
rozwijam swój warsztat pracy, aby pomagać Klientom w sposób najlepiej dopasowany do ich
potrzeb. Korzystam z systematycznej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam w placówkach ochrony zdrowia oraz organizacjach
pozarządowych. Pracowałam na oddziałach psychiatrycznych, w poradni zdrowia psychicznego
oraz w szpitalu onkologicznym (w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień).

Mateusz Puchowski

Mateusz Puchowski

Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.
Jestem certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień i współuzależnienia (Instytut
Psychologii Zdrowia). Kilkanaście lat pracowałem w stołecznych szkołach jako pedagog,
jednocześnie zdobywając doświadczenie socjoterapeuty z dziećmi i młodzieżą o specjalnych
potrzebach edukacyjnych (orzeczenie-upośledzenie lekkie, asperger, autyzm, ADHD,
niedostosowanie społeczne i zagrożenie niedostosowaniem społecznym) oraz w zaburzeniach
lękowo-depresyjnych. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Maria Turek

Maria Turek

Jestem psychoterapeutką Gestalt w trakcie szkolenie w IIPG (szkole akredytowanej przez PTP,
EAGT i PTPG), arteterapeutką, certyfikowaną realizatorką warsztatów psychoedukacyjnych
„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (relacja i dialog, rodzeństwo i nastolatek) trenerem grup
wsparcia dla rodziców. Uczestniczę w szkoleniu w Polskim Instytucie Psychodramy na asystentkę
psychodramy. Prowadzę psychoterapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży 16+, grupy terapeutyczne i
warsztaty dla młodzieży, kobiet, rodziców, oraz konsultacje rodzicielskie. Doświadczenie
zdobywam, pracując w zespole w Ośrodku Psychoterapii i Wsparcia dla Rodzin Plaster Miodu,
który współtworzę od 2018 roku.

W swojej pracy korzystam z elementów arteterapii, dramy, angażując w procesie leczenia ciało, emocje, intelekt, kreatywność i wrażliwość. Wierzę, że poprzez autentyczny kontakt i relację można leczyć dawne zranienia i braki. Kieruję się zaufaniem do klientów, którym staram się towarzyszyć w poszukiwaniu odpowiedzi dotyczących źródeł i przyczyn ich cierpienia, po to, aby mogli poszerzać swoją świadomość i wybierać własne rozwiązania. Słucham, zapraszam do refleksji, towarzyszę i inspiruję do działania z szacunkiem do indywidualności i niepowtarzalności każdej osoby. Staram się pomagać klientom odnajdywać ich wewnętrzną siłę, regenerować wyczerpane zasoby, uczyć się łagodności dla siebie i swoich
najbliższych.

Bliskie mi są wartości chrześcijańskie, które przekładają się w mojej pracy na poszanowanie godności i indywidualności każdego człowieka. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i kompetencje poprzez szkolenia i treningi, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Krystian Kędziora

Krystian Kędziora

Jestem głęboko przekonany, że pomimo bagażu doświadczeń wszyscy jesteśmy w stanie
doświadczać życia w jego pełni. Czasem pomoc drugiej osoby jest przydatna by na nowo się nim
cieszyć. Jestem psychologiem i psychoterapeutą, terapeutą uzależnień, członkiem Towarzystwa
Psychoterapii Integracyjnej.

Prowadzę psychoterapię w modelu integracyjnym, co oznacza, że korzystam z różnorodności
podejść teoretycznych i dostosowuję sposób pracy do unikalnych potrzeb/trudności ludzi, którzy
zgłaszają się do mnie po pomoc. Wykorzystuję następujące ścieżki pracy psychoterapeutycznej:

 • terapia skoncentrowana na procesie doświadczania (L. Greenberg),
 • techniki pracy z ciałem (A. Lowena),
 • wyobrażeniowe i ekspresyjne monodramy/psychodramy (Moreno),
 • racjonalną terapię zachowań (RTZ Maultsby Elis),
 • psychodynamiczne podejście relacji z obiektem (O.Kernberg).

Obecnie swoją aktywność zawodową realizuję w Warszawie i Lublinie. Prywatnie jestem mężem, mam syna i córkę. Pracuję pod stałą superwizją (Teresa Molenda – Superwizor Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego).

Do udziału w psychoterapii zapraszam osoby, które:

 • doświadczają nadmiarowego napięcia i lęku,
 • borykają się ze wstydem bądź poczuciem winy,
 • czują brak energii, smutek, pustkę,
 • przeżywają kryzys lub żałobę,
 • mają trudności w budowaniu bądź podtrzymywaniu relacji z innymi,
 • doświadczają kryzysu lub trudności w związku partnerskim,
 • nie mogą uporać się z bolesnymi doświadczeniami z przeszłości,
 • dążą do rozwoju osobistego i samopoznania.
Michał Hapon

Michał Hapon

Jestem lekarzem psychiatrą specjalizującym się w dziedzinie psychiatrii dorosłych.
Na co dzień zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych w ramach oddziału
ogólnopsychiatrycznego Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie.
Ukończyłem I Wydział Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Stale podnoszę swoje
kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach naukowych.
Dysponuję wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do nowoczesnego leczenia zaburzeń
psychicznych, nie zapominając przy tym o holistycznym podejściu do pacjenta. Zwracam
szczególną uwagę na empatyczne i indywidualne podejście do pacjenta. Jestem otwarty na
współpracę z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalności w celu ustalenia
terapii adekwatnej do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Magdalena Więdłocha

Magdalena Więdłocha

Specjalista psychiatra, absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, pracownik naukowo-dydaktyczny i doktorantka w Klinice Psychiatrycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współprowadzi badania kliniczne nowych leków stosowanych w leczeniu depresji, choroby dwubiegunowej i schizofrenii. Jest autorką licznych prac naukowych z zakresu psychiatrii, a jej zainteresowania naukowe obejmują biologiczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych oraz psychofarmakologię. W 2019 roku ukończyła European College of Neuropsychopharmacology Oxford Summer School w Wielkiej Brytanii. Doświadczenie w diagnostyce i leczeniu psychiatrycznym zdobywała w m.in. Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, Szpitalu Wolskim, Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz w oddziałach dziennych. Obecnie jest kierownikiem Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych Vertimed+.

Wojciech Wachuda

Wojciech Wachuda

Jestem instruktorem terapii uzależnień w trakcie certyfikacji ( Instytut Psychologii Zdrowia PTP w
Warszawie). Posiadam doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi, osobami uzależnionymi zarówno od różnego rodzaju substancji ( alkoholu, narkotyków kanabinoidy, psychostymulanty: amfetamina,
kokaina, MDMA, dopalaczy) a także z osobami uzależnionymi behawioralnie. Obecnie współpracuję z ośrodkiem terapii uzależnień Pomost w którym prowadzę terapię grupową oraz sesje indywidualne. Konsultuję ponadto w Praskim centrum pomocy bliźniemu Monar-Markot.

W pracy z osobami uzależnionymi wykorzystuję podejście integracyjne z naciskiem na techniki
poznawczo- behawioralne. Podczas sesji terapeutycznych skupiam się wspólnie z pacjentem na
rozbrajaniu mechanizmów uzależnienia, rozwiązywaniu aktualnych problemów w życiu prywatnym
i zawodowym wynikających z uzależnienia, oraz poszukiwaniu indywidualnej drogi pomocy
dostosowanej do pacjenta. Pracując z pacjentem staram się stworzyć klimat otwartości, akceptacji i
zaufania. W kontakcie z człowiekiem najważniejsze jest dla mnie stworzenie relacji opartej na
wzajemnym szacunku i szczerości. W mojej pracy szczególnie istotne jest odnalezienie motywacji
do zmiany. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, odbyłem także własną psychoterapię
zarówno indywidualną i grupową.

Magdalena Dębkowska

Magdalena Dębkowska

Ukończyłam 5-letnie studia magisterkie na wydziale Psychologii, a następnie studia podyplomowe z zakresu Neuropsychologii klinicznej i diagnozy neuropsychologicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym (SWPS). Swoje doświadczenie zbierałam jako praktykantka oddziałów sądowych Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie, a następnie jako wolontariusz na oddziałach ogólnopsychiatrycznych. Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu diagnostyki psychologicznej w tym kurs podstawowy i zaawansowany ze stosowania Minesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości MMPI-II akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Aktualnie pracuje jako psycholog w Klinice Psychiatrycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w MCSZ w Pruszkowie. Swoją praktykę stale poddaję superwizji.

Jakub Krzysztof Wielgopolan

Jakub Krzysztof Wielgopolan

+48 605-247-395

Jestem psychoterapeutą oraz coachem egzystencjalnym, pomocą psychologiczną zajmuję się od końca lat 90. (ur. 1962). Jestem magistrem psychologii (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie) oraz magistrem filozofii (Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie). Posiadam międzynarodowy certyfikat uprawniający do pracy w obszarze poradnictwa i pomocy psychologicznej wiedeńskiej szkoły psychoterapeutycznej „Analizy Ezgzystencjalnej i Logoterapii” GLE (International Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse – Wien).

Dodatkowo ukończyłem „Studium pomocy psychologicznej i socjoterapii” w Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie, „Kontakt w sytuacji pomagania” oraz „Podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej” w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Doświadczenie kliniczne zdobywałem w Szpitalu w Tworkach oraz w Szpitalu psychiatrycznym na ul. Dolnej w Warszawie, Instytucie Genetyki Generacja oraz w praktyce prywatnej. Zajmuję się wsparciem psychologicznym, psychoterapią indywidualną (też młodzieży od lat 18, pracowałem w ośrodku stowarzyszenia „Alternatiff” zajmującego się wsparciem psychologicznym dla tzw. trudnej młodzieży), terapią grupową, par oraz rozwojem osobistym (life coaching). Uzyskałem certyfikat trenera prowadzącego ćwiczenia uwalniające od napięć, stresu i traum – TRE (Trauma and Stress Releasing Excercises). Ukończyłem również studia podyplomowe „Relaksacja i joga” na AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Współpracuję z ośrodkiem coachingowym „Owocne Miejsce” w Warszawie oraz poradnią zdrowia psychicznego „Harmonia” w Warszawie. Wsparciem psychologicznym w terapii ketaminowej zajmuję się od czasu badań klinicznych w Polsce nad tym lekiem.

Grzegorz Jechna

Grzegorz Jechna

Z wykształcenia pedagog i absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, z zawodu hipnoterapeuta. Doświadczenie zdobywał między innymi w American School Of Clinical Hypnosis. Jest członkiem Brytyjskiego Związku Hipnoterapii oraz Narodowej Gildy Hipnotystów i Hipnoterapeutów USA. Uzyskał certyfikację Banyan Hypnosis Center uprawniającą do przeprowadzania hipnoterapii w systemie 5-PATH®, której celem jest transformacja w podświadomych strukturach poznawczych na poziomie przekonań. Zajmuje się też nauczaniem autohipnozy (7th Path Self Hypnosis®) mającej pomóc w osiągnięciu wyższego poziomu świadomości oraz odkrywaniu własnego powołania. W KetamineClinic.pl stosuje hiponoterapię w trakcie zabiegu podania esketaminy.

Robert Baron

Jestem specjalistą zdrowia psychicznego. Prowadzę psychoterapię i trening psychologiczny osób dorosłych, młodzieży i dzieci z wykorzystaniem terapii akceptacji i zaangażowania ACT oraz treningu uważności. Współprowadzę terapię grupową DBT. Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołec nym SWPS w Warszawie ze specjalnością neurokognitywistyka, gdzie obroniłem pracę magisterską. Obecnie szkolę się na studiach podyplomowych z wykorzystania uważności i współczucia w terapii, oraz jestem w procesie zdobywania polskiego certyfikatu Terapii depresji opartej na uważności. Ciągle rozwijam się poprzez szkolenia oraz konferencje w kraju i za granicą. Prowadzę psychoterapię pod superwizją. Jestem terapeutą przyjaznym osobom LGBTQ+.

Anna Borusińska

Jestem lekarką psychiatrą na V roku specjalizacji. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, pracuję w II Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam również w oddziale F5 III Kliniki Psychiatrycznej IPiN, oddziałach ogólnopsychiatrycznych, Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Poradni Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego „DREWNICA” w Ząbkach k. Warszawy. W codziennej pracy czerpię satysfakcję z pomagania ludziom na drodze do odnalezienia skutecznych rozwiązań. W trakcie wizyty wnikliwie analizuję trudne sytuacje życiowe, stawiam duży nacisk na konstruktywną komunikację z pacjentem, profesjonalną psychoedukację oraz dobór nowoczesnych i skutecznych metod leczenia. Nieustannie poszerzam swoje kompetencje psychiatryczne dzięki uczestnictwu w konferencjach krajowych i zagranicznych.

Zastanawiasz się jak u nas jest? Zobacz nasze Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Ketamineclinic.pl podczas wirtualnego spaceru

Umów się już dziś na wizytę stacjonarną do specjalistów Centrum Psychiatrii i Psychoterapii

Lekarze

Anna Borusińska - ZnanyLekarz.pl
Michał Hapon - ZnanyLekarz.pl
Magdalena Więdłocha - ZnanyLekarz.pl

Psychoterapeuci

Milena Malinowska - ZnanyLekarz.pl
Artur Groszek - ZnanyLekarz.pl
Krystian Kędziora - ZnanyLekarz.pl
Natalia Zborowska - ZnanyLekarz.pl
Ada Nowakowska - ZnanyLekarz.pl
Mateusz Puchowski - ZnanyLekarz.pl
Jakub Krzysztof Wielgopolan - ZnanyLekarz.pl
Maria Turek - ZnanyLekarz.pl
Wojciech Wachuda - ZnanyLekarz.pl
Magdalena Dębkowska - ZnanyLekarz.pl