Ketamineclinic.pl

W leczeniu naszych pacjentów stawiamy na partnerski model współpracy. Nie boimy się wątpić ani weryfikować hipotez. Naszą pracę poddajemy regularnej superwizji.

Na co dzień przykładam dużą wagę do psychoterapii i oddziaływań niefarmakologicznych. Współpracuję z wieloma utalentowanymi psychologami i psychoterapeutami. Uważam, że leki, chociaż najczęściej konieczne, są jednym z wielu elementów wpływających na powrót do zdrowia psychicznego. Wymagam od moich pacjentów dużego zaangażowania w proces leczniczy – z wzajemnością.

dr n. med. Piotr Marcinowicz

Poznaj nasz zespół

Nasi lekarze psychiatrzy

Lekarz psychiatra dzieci
i młodzieży

Terapeuci uzależnień

Pielęgniarka psychiatryczna

Lekarze psychiatrzy

Piotr Marcinowicz

dr n. med. Piotr Marcinowicz

Jestem lekarzem psychiatrą. Od 2020 roku, jako pierwszy psychiatra w Polsce, rozpocząłem prowadzenie komercyjnej terapii ketaminą dożylną. W 2021 roku założyłem Centrum Psychiatrii i Psychoterapii ketamineclinic.pl mając na celu stworzenie miejsca oferującego kompleksowe podejście nawet w najtrudniejszych przypadkach z dostępem do najnowocześniejszych metod leczniczych. Ponadto jestem wolontariuszem w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia oraz doktorantem i wykładowcą na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Jestem współautorem artykułów naukowych oraz monografii. Proces kształcenia wspieram szkoleniami zagranicznymi i konferencjami – w 2018 roku m.in. zostałem absolwentem European College of Neuropsychopharmacology Oxford Summer School, oraz Akademii Lundbecka w Monachium. Z wyróżnieniem prezentowałem wyniki swoich badań na kongresie Europejskim Kongresie Psychiatrycznym w Barcelonie 2018. W 2019 roku przedstawiałem również swoje badania na kongresie EPA Warszawie oraz wyniki leczenia swoich pacjentów baklofenem na kongresie w Wiśle. W styczniu 2020 uczestniczyłem w kolejnej edycji Akademii Lundbecka w Hamburgu. W 2021 roku prezentowałem wyniki swoich badań na 2nd European Psychologists, Psychiatrists and Mental Health Experts Meeting w Amsterdamie. W czerwcu 2022 roku miałem zaszczyt opowiedzieć o doświadczeniach z ketaminą dożylną na 47 Zjeździe Psychiatrów Polskich w Łodzi.
Obecnie pracuję głównie z pacjentami lekoopornymi – niezależnie od diagnozy, często z osobami o wielu rozpoznaniach. Prowadzę wykłady i warsztaty oraz konsultuję ośrodki terapeutyczne.
Michał Hapon

Michał Hapon

Jestem lekarzem psychiatrą specjalizującym się w dziedzinie psychiatrii dorosłych. Na co dzień zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych w ramach oddziału ogólnopsychiatrycznego Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie. Ukończyłem I Wydział Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach naukowych. Dysponuję wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do nowoczesnego leczenia zaburzeń psychicznych, nie zapominając przy tym o holistycznym podejściu do pacjenta. Zwracam szczególną uwagę na empatyczne i indywidualne podejście do pacjenta. Jestem otwarty na współpracę z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalności w celu ustalenia terapii adekwatnej do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Michał Hapon - ZnanyLekarz.pl

Magdalena Więdłocha

Jestem specjalistą psychiatrą, absolwentką Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i asystentką w Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, moja praca doktorska dotyczyła biochemicznych uwarunkowań schizofrenii. Od 10 lat łączę pracę kliniczną z naukową. Moje zainteresowania obejmują psychofarmakologię ze szczególnym uwzględnieniem lekooporności zaburzeń psychicznych, zagadnienia związane z neuroplastycznością i nowe formy terapii stosowane w psychiatrii, m.in. neurostymulację. Doświadczenie w diagnostyce i leczeniu psychiatrycznym zdobywałam m.in. w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, Szpitalu Wolskim w Warszawie, Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz w oddziałach dziennych. W Centrum Psychiatrii i Psychoterapii KetamineClinic.pl prowadzę leczenie ambulatoryjne oraz terapię ketaminą w infuzjach dożylnych. W TMSClinic współuczestniczę w leczeniu z zastosowaniem przesczaszkowej stymulacji magnetycznej.
Magdalena Więdłocha - ZnanyLekarz.pl

Jolanta Stolpa

Jestem lekarką w trakcie specjalizacji z psychiatrii. Ukończyłam I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje w całodobowym Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Realizuje całościowe podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W swojej pracy zawodowej łączę praktykę psychiatryczną z doświadczeniem psychoterapeutycznym. Do każdego pacjenta podchodzę holistycznie i indywidualnie wierząc, że podstawą powodzenia terapii oprócz właściwej diagnozy jest zrozumienie przyczyn powstania choroby u danej osoby. Proces kształcenia specjalizacyjnego wspieram o liczne kursy i szkolenia stale podnosząc kwalifikacje zawodowe.
Jolanta Stolpa - ZnanyLekarz.pl

Paulina Przybycień-Gawęda

Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, doświadczenie kliniczne zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w St Thomas’ Hospital w Londynie. Na co dzień pracuję w Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym F5 Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób oraz zaburzeń psychicznych w szczególności u pacjentów wielokrotnie hospitalizowanych, u których występują wątpliwości diagnostyczne lub lekooporność. Odbyłam również staże w Oddziale Terapeutycznym F9 dla Wczesnej Interwencji i Chorych z Pierwszym Epizodem Psychozy oraz w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych IPiN. Realizowałam także staż w National University of Singapore, gdzie zajmowałam się badaniami naukowymi w zakresie przyczyn progresji z łagodnych zaburzeń poznawczych do otępienia u osób w wieku podeszłym. Jestem absolwentką Imperial College London oraz Uniwersytetu Oksfordzkiego. Oprócz pacjentów polskojęzycznych chętnie przyjmuję także osoby anglojęzyczne.
Paulina-Przybycien-Gaweda - ZnanyLekarz.pl

Aleksandra Latosiewicz

Jestem lekarzem w trakcie odbywania specjalizacji z psychiatrii dorosłych. W 2019 roku ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Na co dzień pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, gdzie doskonalę swoje doświadczenie na oddziałach ogólnopsychiatrycznych, detoksykacyjnych oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w szkoleniach oraz konferencjach psychiatrycznych. Biorę udział w badaniach klinicznych które mają na celu wprowadzenie na rynek nowych leków do stosowania m.in. w schizofrenii, depresji. Przyjmuję osoby dorosłe (od 18 r.ż. ). Udzielam również konsultacji psychiatrycznych w języku angielskim.
Aleksandra-Latosiewicz - ZnanyLekarz.pl

Andrzej Minor

Jestem specjalistą w dziedzinie psychiatrii, psychoterapeutą, psychodramatystą. Na co dzień pracuję w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Oddziale Całodobowym Kliniki Nerwic. Współrealizuję nadzór nad leczeniem farmakologicznym w środowisku wysokospecjalistycznej i kompleksowej terapii integrującej oddziaływania dialektyczne grupowe m.in. z psychoterapią indywidualną, choreoterapią, muzykoterapią, psychorysunkiem.

Stale rozwijam doświadczenie w leczeniu pacjentów lekoopornych, również metodami biologicznymi – w ramach szkolenia specjalizacyjnego realizowałem staż kliniczny w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w I Oddziale Psychiatrii Dorosłych, w Odcinku Zaburzeń Afektywnych. W latach 2020-2022 pracowałem w Oddziale Chorób Afektywnych F-7 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.

W 2021 r. ukończyłem 4,5-letni kurs psychoterapii w nurcie integratywnym, organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, zorientowany na podejście psychodynamiczne i systemowe. W 2023 r. ukończyłem szkolenie I stopnia w Polskim Instytucie Psychodramy. Na każdym etapie kształcenia doceniam synergię farmakoterapii z psychoterapią, w procesie leczenia, jak i diagnostyce różnicowej.
Andrzej Minor - ZnanyLekarz.pl

Piotr Maleszka

Od 01.10.2020 r. do 31.10.2021 r. lekarz stażysta w Centralnym Szpitalu Klinicznym WUM przy ul. Banacha w Warszawie. Od 01.02.2022 r. lekarz rezydent (młodszy asystent) w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (Szpital Tworkowski), od lipca 2022 pełnię tam samodzielne dyżury lekarskie

Od luteg do kwietnia 2023 r. pracowałem w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Tworkowskim. Od lutego 2023 pełnię samodzielne dyżury lekarskie szpitalu Mind Health. Od marca 2023 przyjmuję ambulatoryjnie pacjentów jako lekarz psychiatra w ramach prywatnych poradni na terenie Warszawy.

Jestem lekarzem rezydentem. W 2020 r. ukończyłem studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Przyjmuję pacjentów dorosłych, w języku polskim i w języku angielskim. Chętnie podejmuję zawodowe wyzwania. Z pasją stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w szkoleniach i konferencjach specjalistycznych oraz lekturę najnowszych publikacji naukowych. Chcę pomagać Pacjentom w zakresie ich potrzeb medycznych, jednak staram się również wychodzić naprzeciw ich różnorodnym celom życiowym. Prywatnie jestem entuzjastą sportu, a psychiatria sportowa jest obiektem mojego szczególnego zainteresowania zawodowego. W kontakcie z Pacjentami jestem otwarty i empatyczny. Moi Pacjenci cenią we mnie elastyczność i zaangażowanie.
Piotr Maleszka - ZnanyLekarz.pl

Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży (od 10 r.ż.)

Karolina Puto

Karolina Puto

Psychiatra dzieci i młodzieży. Przyjmuje pacjentów od 10 r.ż.

Jestem absolwentką Collegium Medicum w Bydgoszczy, specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży, którą ukończyłam w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywałam również w jednostkach zajmujących się pacjentami psychiatrycznymi, m.in. Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie, w Oddziale Psychiatrii dla Młodzieży Uzdrowiska Konstancin. Stale podnoszę swoje kwalifikacje i kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach doszkalających. Aktualnie jestem również w trakcie studiów podyplomowych z zakresu seksuologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na tematyce diagnostyki i leczenia zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzeń hiperkinetycznych oraz zaburzeń nastroju. Obecnie kontynuuję pracę w Oddziale Klinicznym, gdzie prowadzę z dobrym efektem pacjentów o szerokim profilu zgłaszanych trudności i problemów, m.in. pacjentów z zaburzeniami nastroju, chorobą afektywną dwubiegunową, objawami psychotycznymi, zaburzeniami odżywiania, ze spektrum autyzmu i zaburzeniami hiperkinetycznymi.

W swojej pracy kieruję się profesjonalizmem, dokładnością i rzetelnością. Ze względu na istotny wpływ środowiska rodzinnego na proces leczenia pacjentów i ich rodziny traktuję jako partnerów do współpracy, tak aby postawiona diagnoza i opracowana ścieżka była najkorzystniejszą i najskuteczniejszą formą pomocy.

Karolina Puto - ZnanyLekarz.pl

Psycholodzy i / lub psychoterapeuci

Ada Nowakowska

Ada Nowakowska

Prowadzę konsultacje psychologiczne, terapię w nurcie integracyjnym oraz interwencje kryzysowe.
W mojej pracy terapeutycznej koncentruję się na realizowaniu celów wyznaczonych wspólnie z
Klientem. Pracuję z osobami dorosłymi, rodzinami oraz młodzieżą. Częstotliwość spotkań ustalana
jest indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości.

Studia z psychologii klinicznej ukończyłam na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Kontynuuję swoją edukację w ramach studiów doktoranckich na Warszawskim Uniwersytecie
Medycznym. Jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie Ericksonowskim.
Posiadam certyfikat I stopnia z Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Stale
rozwijam swój warsztat pracy, aby pomagać Klientom w sposób najlepiej dopasowany do ich
potrzeb. Korzystam z systematycznej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam w placówkach ochrony zdrowia oraz organizacjach
pozarządowych. Pracowałam na oddziałach psychiatrycznych, w poradni zdrowia psychicznego
oraz w szpitalu onkologicznym (w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień).

Ada Nowakowska - ZnanyLekarz.pl

Monika Górniak-Ciosek

Jestem psychoterapeutką pracującą w paradygmacie psychodynamicznym i systemowym.
Integrowanie tych podejść pozwala mi patrzeć na problem pacjenta z perspektywy jego
indywidualnych struktur psychicznych oraz oddziaływań zewnętrznych. Ukończyłam studia z
pedagogiki resocjalizacyjnej oraz czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne Studium Terapii Rodzin
Stowarzyszenia OPTA, szkolenie z terapii par w Polskim Instytucie Ericksonowskim, Seminarium
kliniczno-superwizyjne w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Certyfikowane
przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP szkolenie z psychoterapii psychoz oraz szkolenie z terapii
EMDR. Aktualnie jestem w procesie certyfikacyjnym diagnosty i terapeuty zaburzeń związanych z
traumą, w Europejskim Towarzystwie Traumy i Dysocjacji.

Praca terapeutyczna to dla mnie za każdym razem niepowtarzalna podróż, w którą wybieramy się
razem z pacjentem, parą lub rodziną zgłaszającą się po pomoc. To lepsze zrozumienie tego, co znane
i odkryte, ale przede wszystkim to docieranie do tych obszarów psychiki, które pozostają
nieuświadomione, a jednak w sposób znaczący wpływają na nasze przeżywanie siebie oraz relacje z
otaczającym nas światem.

Do udziału w psychoterapii zapraszam pacjentów:

 • z diagnozą zaburzeń osobowości, z chorobami i zaburzeniami psychicznymi,
 • po przebytej traumie, z trudnościami w relacjach, z poczuciem samotności,
 • z niskim poczuciem własnej wartości i zaburzoną samooceną
 • pary i małżeństwa w okresie kryzysu 
Monika Górniak-Ciosek - ZnanyLekarz.pl
Karol Domański

Karol Domański

Jestem psychoanalitykiem jungowskim, psychoterapeutą i psychologiem. Prowadzę psychoterapię w nurcie psychologii głębi, psychoanalizę jungowską oraz sesje wspierające integrację doświadczeń psychodelicznych.

Psychoterapia i psychoanaliza, jaką prowadzę, polega nie tylko na doraźnej pomocy drugiej osobie w trudnych sytuacjach życiowych, ale też na odnajdywaniu głębszego sensu i znaczenia w życiu. W procesie tym pomagam jej nawiązać mocny i głęboki kontakt z samym/-ą sobą. Analiza snów i doświadczeń psychodelicznych i terapeutyczna praca z ich treściami okazują się często doskonałą drogą do tego celu. W pracy psychoterapeutycznej i psychoanalitycznej korzystam z idei psychologii analitycznej zapoczątkowanej przez Carla Gustava Junga, jak również psychologii zorientowanej na proces Arnolda Mindella.

I also offer Jungian analysis, psychotherapy and integration of psychedelic experiences in English.

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • Jestem certyfikowanym psychoanalitykiem jungowskim – tytuł ten uzyskałem po ukończeniu 5-letniego szkolenia w Międzynarodowym Towarzystwie Psychologii Analitycznej z siedzibą w Zurychu (IAAP);
 • Ukończyłem 2-letni kurs psychologii jungowskiej w Polskim Towarzystwie Psychologii Analitycznej;
 • Ukończyłem 3-letni program szkoleniowy (faza I) w Polskim Towarzystwie Psychologii Procesu i mam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii indywidualnej, w tym nurcie pod superwizją;
 • Uzyskałem tytuł magistra psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (obecny Uniwersytet SWPS);
 • Odbyłem staż kliniczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie w Zespole Leczenia Środowiskowego oraz na XIV Oddziale Ogólnopsychiatrycznym.

Mniej formalnie, a bardziej prywatnie: Lubię podróżować i odkrywać, jak zróżnicowana jest natura, której częścią jest człowiek. Uwielbiam odkrywać znaczenie, jakie wnoszą do życia sny, które śnimy; trudności, przez które przechodzimy; kryzysy, jakie nas spotykają; radości, które przeżywamy – wszystko, co może dać nam pełniejsze i głębsze odczucie tego, co to znaczy, że „jesteśmy sobą”. Proces odkrywania własnej natury i oferowania jej światu, który nas otacza, to dla mnie wielkie dzieło, warte całego życia. Jestem też ojcem i mężem.

Karol Domański - ZnanyLekarz.pl
Katarzyna Ambroziewicz

Katarzyna Ambroziewicz

Jestem absolwentką antropologii kulturowej oraz psychoterapeutką w procesie certyfikacji. Uczestniczę w 4-letnim całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie integracyjnym w Szkole Psychoterapii Dialog. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie kliniczne zdobywałam na oddziale ogólnopsychiatrycznym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Tworkach.

Wcześniej prowadziłam kilkuletnie badania wśród osób doświadczających wykluczenia społecznego. Ogromne zaciekawienie drugim człowiekiem, jego wyjątkową historią i życiowym doświadczeniem zaprowadziło mnie od antropologii do psychoterapii, która jest przestrzenią do głębokiego i wielowymiarowego spotkania. Jestem przekonana, że to relacja terapeutyczna jest najistotniejszym czynnikiem leczącym w psychoterapii. Na każdego człowieka patrzę całościowo, w swojej pracy korzystam z bogactwa różnych nurtów psychoterapeutycznych, łącząc je tak, by były jak najlepiej dopasowane do potrzeb pacjenta.

Stale poszerzam swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych szkoleniach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Prywatnie jestem żoną i mamą trójki wspaniałych dzieci.

Maria Turek

Jestem psychoterapeutką Gestalt w trakcie szkolenie w IIPG (szkole akredytowanej przez PTP,
EAGT i PTPG), arteterapeutką, certyfikowaną realizatorką warsztatów psychoedukacyjnych
„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (relacja i dialog, rodzeństwo i nastolatek) trenerem grup
wsparcia dla rodziców. Uczestniczę w szkoleniu w Polskim Instytucie Psychodramy na asystentkę
psychodramy. Prowadzę psychoterapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży 16+, grupy terapeutyczne i
warsztaty dla młodzieży, kobiet, rodziców, oraz konsultacje rodzicielskie. Doświadczenie
zdobywam, pracując w zespole w Ośrodku Psychoterapii i Wsparcia dla Rodzin Plaster Miodu,
który współtworzę od 2018 roku.

W swojej pracy korzystam z elementów arteterapii, dramy, angażując w procesie leczenia ciało, emocje, intelekt, kreatywność i wrażliwość. Wierzę, że poprzez autentyczny kontakt i relację można leczyć dawne zranienia i braki. Kieruję się zaufaniem do klientów, którym staram się towarzyszyć w poszukiwaniu odpowiedzi dotyczących źródeł i przyczyn ich cierpienia, po to, aby mogli poszerzać swoją świadomość i wybierać własne rozwiązania. Słucham, zapraszam do refleksji, towarzyszę i inspiruję do działania z szacunkiem do indywidualności i niepowtarzalności każdej osoby. Staram się pomagać klientom odnajdywać ich wewnętrzną siłę, regenerować wyczerpane zasoby, uczyć się łagodności dla siebie i swoich najbliższych.

Bliskie mi są wartości chrześcijańskie, które przekładają się w mojej pracy na poszanowanie godności i indywidualności każdego człowieka. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i kompetencje poprzez szkolenia i treningi, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Maria Turek - ZnanyLekarz.pl
Milena Malinowska

Milena Malinowska

Ukończyłam psychologię ze specjalnością „psychoterapia i terapia seksualna” na Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie pod kierownictwem prof. Starowicza.

Obecnie jestem uczestniczką 4-letnego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie ACT (III fala terapii behawioralnych).
Uczestniczyłam w 2-letnim kursie w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz szkoleniu I stopnia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Jestem absolwentką licznych szkoleń doskonalących z zakresu psychiatrii i seksuologii organizowanych przez CMKP w Warszawie.

Na co dzień pracuję w Szpitalu Bielańskim w Warszawie w Oddziale Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży- zapewniam pacjentkom wsparcie w sytuacji straty (po poronieniach, martwych urodzeniach), po skomplikowanych zabiegach ginekologicznych, trudnych porodach oraz z diagnozą nowotworu. Pomagam młodym Mamom odnaleźć się w nowej sytuacji, prowadzę psychoedukację na temat stanów emocjonalnych po porodzie oraz wspieram pacjentki z diagnozą depresji.
Doświadczenie zdobywałam m. in. na stażu w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, przez 7 lat pracowałam w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie oraz prowadziłam zajęcia w szkole rodzenia.

W praktyce prywatnej zajmuję się udzielaniem:

 • pomocy pacjentom z diagnozą zaburzeń depresyjnych i lękowych
 • konsultacji psychologicznych dla kobiet w okresie ciąży i połogu
 • wsparcia psychologicznego dla rodziców po stracie dziecka (poronienie, martwy poród)
 • pomocy kobietom z doświadczeniem ciąży powikłanej z wielowadziem u dziecka i po terminacji ciąży
 • wsparcia psychologicznego w leczeniu niepłodności i w procesie in vitro
 • poradnictwa psychologicznego w zakresie relacji interpersonalnych dla kobiet i mężczyzn
 • pomocy w trudnościach związanych z niską samoocena, stresem, lękiem oraz objawami psychosomatycznymi
 • konsultacji dla wszystkich osób, które doświadczają trudności w swoim życiu i chciałyby je zmienić na lepsze
Milena Malinowska - ZnanyLekarz.pl
Magdalena Dębkowska

Magdalena Krasuska

Ukończyłam 5-letnie studia magisterkie na wydziale Psychologii, a następnie studia podyplomowe z zakresu Neuropsychologii klinicznej i diagnozy neuropsychologicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym (SWPS). Swoje doświadczenie zbierałam jako praktykantka oddziałów sądowych Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie, a następnie jako wolontariusz na oddziałach ogólnopsychiatrycznych. Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu diagnostyki psychologicznej w tym kurs podstawowy i zaawansowany ze stosowania Minesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości MMPI-II akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Aktualnie pracuje jako psycholog w Klinice Psychiatrycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w MCSZ w Pruszkowie. Swoją praktykę stale poddaję superwizji.

Magdalena Dębkowska - ZnanyLekarz.pl
Krystian Kędziora

Krystian Kędziora

Jestem głęboko przekonany, że pomimo bagażu doświadczeń wszyscy jesteśmy w stanie
doświadczać życia w jego pełni. Czasem pomoc drugiej osoby jest przydatna by na nowo się nim
cieszyć. Jestem psychologiem i psychoterapeutą, terapeutą uzależnień, członkiem Towarzystwa
Psychoterapii Integracyjnej.

Prowadzę psychoterapię w modelu integracyjnym, co oznacza, że korzystam z różnorodności
podejść teoretycznych i dostosowuję sposób pracy do unikalnych potrzeb/trudności ludzi, którzy
zgłaszają się do mnie po pomoc. Wykorzystuję następujące ścieżki pracy psychoterapeutycznej:

 • terapia skoncentrowana na procesie doświadczania (L. Greenberg),
 • techniki pracy z ciałem (A. Lowena),
 • wyobrażeniowe i ekspresyjne monodramy/psychodramy (Moreno),
 • racjonalną terapię zachowań (RTZ Maultsby Elis),
 • psychodynamiczne podejście relacji z obiektem (O.Kernberg).

Obecnie swoją aktywność zawodową realizuję w Warszawie i Lublinie. Prywatnie jestem mężem, mam syna i córkę. Pracuję pod stałą superwizją (Teresa Molenda – Superwizor Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego).

Do udziału w psychoterapii zapraszam osoby, które:

 • doświadczają nadmiarowego napięcia i lęku,
 • borykają się ze wstydem bądź poczuciem winy,
 • czują brak energii, smutek, pustkę,
 • przeżywają kryzys lub żałobę,
 • mają trudności w budowaniu bądź podtrzymywaniu relacji z innymi,
 • doświadczają kryzysu lub trudności w związku partnerskim,
 • nie mogą uporać się z bolesnymi doświadczeniami z przeszłości,
 • dążą do rozwoju osobistego i samopoznania.
Krystian Kędziora - ZnanyLekarz.pl

Robert Baron

Jestem specjalistą zdrowia psychicznego. Prowadzę psychoterapię i trening psychologiczny osób dorosłych, młodzieży i dzieci z wykorzystaniem terapii akceptacji i zaangażowania ACT oraz treningu uważności. Współprowadzę terapię grupową DBT. Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołec nym SWPS w Warszawie ze specjalnością neurokognitywistyka, gdzie obroniłem pracę magisterską. Obecnie szkolę się na studiach podyplomowych z wykorzystania uważności i współczucia w terapii, oraz jestem w procesie zdobywania polskiego certyfikatu Terapii depresji opartej na uważności. Ciągle rozwijam się poprzez szkolenia oraz konferencje w kraju i za granicą. Prowadzę psychoterapię pod superwizją. Jestem terapeutą przyjaznym osobom LGBTQ+.

Robert Baron - ZnanyLekarz.pl

Dorota Okulicz

Nazywam się Dorota Dot Okulicz. Jestem psycholożką i psychoterapeutką w trakcie 4-letniego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym, z Dialogiem Motywującym i elementami terapii Trzeciej Fali.

W pracy z drugim człowiekiem najważniejsze jest dla mnie zbudowanie relacji. Zainteresowanie tym, z czym aktualnie się zmaga i, co to dla niego_niej znaczy. Zrozumienie wartości, które go_ją prowadzą oraz wspólne sformułowanie celów, jakie stawiamy we wspólnej pracy.

Pracuję z osobami zmagającymi się z: depresją i innymi zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, napadami paniki, traumą, trudnościami w relacjach, niską samooceną, samotnością, poczuciem wypalenia zawodowego. Wspieram także osoby: znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczające nadmiernego stresu na polu prywatnym i/lub zawodowym, w kryzysie emocjonalnym. Prowadzę diagnozę ADHD (test DIVA) oraz psychoedukację dla dorosłych osób z ADHD. Mam osobiste doświadczenie wychodzenia z kryzysu psychicznego. Wierzę, że dzięki temu lepiej rozumiem, że to może być trudna, ale też bardzo ważna droga, zbliżająca nas do siebie samych, naszych potrzeb i wartości. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Interesuję się terapią ACT (Trzecia Fala) – przyciągnął mnie do niej kawałek związany z praktykami mindfulness. Lubię czytać i słuchać o neuropsychologii – fascynuje mnie neuroplastyczność mózgu. Przedmiotem moich szczególnych zainteresowań są m.in. najnowsze wyniki badań dotyczące potencjału psychoterapeutycznego substancji psychodelicznych. Na bieżąco śledzę nowe doniesienia z tej dziedziny. Konfrontuję je jednocześnie z ryzykiem, jakie niesie rekreacyjne zażywanie tego rodzaju substancji, odbywające się często w nieodpowiednich do tego warunkach.

Współpracuję z Fundacją Można Zwariować, której celem jest prowadzenie otwartego dialogu na temat zdrowia psychicznego i życia z zaburzeniami psychicznymi. Odpowiadam w niej za tworzenie koncepcji, organizację i prowadzenie wydarzeń psychoedukacyjnych, które przyciągnęły do tej pory w sumie kilkaset osób.
Dorota Okulicz - ZnanyLekarz.pl

Cezary Gyrczuk

Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Integralnej
Psychoterapii Gestalt, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Europejskie
Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt.


Wspomagam integrację doświadczeń psychodelicznych. Nazwanie i zrozumienie tego co się dzieje w
trakcje doświadczenia jest ważnym aspektem trwałej zmiany. W tym celu wykorzystuję techniki z
nurtów Gestalt i ACT, aby zintegrować informacje płynące z różnych kanałów komunikacji – tych
werbalnych i niewerbalnych.


Pracuję z osobami doświadczającymi trudności w radzeniu sobie z emocjami, niskiego poczucia
wartości, lęku, kryzysów w życiu prywatnym i zawodowym.


Moje doświadczenie:

– Absolwent Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim

– Staże kliniczne na oddziałach w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i Szpitalu
Wolskim

– Współpraca z organizacjami pozarządowymi: Fundacja “Idylla” i “Otwarte Idee”

– Szkolenia m. in. “Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa w sytuacji
zagrożenia życia” – Polskie Towarzystwo Suicydologiczne; “Terapia i profilaktyka uzależnień
behawioralnych” – Fundacja Praesterno; “Beyond Experience” – Fundacja Mind, warsztat
dotyczący integracji doświadczeń psychodeliczych


W swojej pracy wspieram się filozofią i metodą Gestalt. Dlatego też w gabinecie stawiam na dialog,
autentyczną relację i poszerzenie doświadczenia siebie i swoich emocji. Pracuję pod stałą superwizją.

cezary Gyrczuk - ZnanyLekarz.pl

Tomasz Kwieciński

Ukończyłem w 2015 roku Grof Transpersonal Training, który ukształtował mnie znacząco w towarzyszeniu podczas terapeutycznej pracy z poszerzonymi stanami świadomości, w tym doświadczeniami z substancjami psychodelicznymi. Prowadziłem warsztaty związane z takimi stanami w kilkunastu krajach na kilku kontynentach, kierując się holotropową ideą tworzenia bezpiecznej przestrzeni, w której ktoś może zagłębić się w siebie bez obawy o bycie ocenianym. Superwizuję się regularnie w tym zakresie, od kilku lat wspomagając trening osób, które również chcą pracować w modelu psychologii transpersonalnej. Prowadzę też regularnie w różnych krajach warsztaty uczące specjalistów integracji doświadczeń psychodelicznych. Jestem obecnie w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii behawioralnej 3 fali.

Ukończyłem także roczną szkołę terapii transgeneracyjnej im. Anny Schutzenberger. W ramach poznawania terapeutycznego działania ketaminy skończyłem kurs „Ketamine and Trauma Treatment”. Będąc konsultantem Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego, pracuję w Poradni Psychoaktywnej, integrując tam doświadczenia psychodeliczne swoich klientów. Chcąc podzielić się doświadczeniami w tym temacie napisałem książkę „Follow the Call. Terapeutyczne doświadczenia w poszerzonych stanach świadomości” oraz prowadzę podcast „Terapia psychodeliczna”. W ramach wspomagania innych przy wprowadzaniu zmian do swojego życia, ukończyłem różne szkolenia z zakresu coachingu, certyfikując się w Izbie Coachingu w 2015 roku.

Jakub Greń

Prowadzę konsultacje, wsparcie psychologiczne, interwencje kryzysowe, oraz krótko- i długoterminową psychoterapię indywidualną, w związku z różnymi problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym. Specjalizuję się w pracy z osobami mającymi do czynienia z substancjami psychoaktywnymi. Prowadzę integrację doświadczeń psychodelicznych oraz przygotowanie do nich. Pracuję także z osobami zmagającymi się z zachowaniami nałogowymi, oferując pomoc na każdym etapie związanych z tym problemów – od konsultacji profilaktycznych i redukcji szkód, przez indywidualną psychoterapię uzależnień, do zapobiegania nawrotom.

Ukończyłem studia psychologiczne, 3,5-letnią szkołę psychoterapii uzależnień, a także kilka staży klinicznych na oddziałach szpitali psychiatrycznych i w ośrodkach terapii uzależnień. Aktualnie jestem w trakcie rocznego szkolenia Fluence „Postgraduate Certification in Psychedelic Harm Reduction and Integration”, w USA.

Jako doktorant w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, prowadzę badania skoncentrowane na poszukiwaniu skutecznych sposobów ograniczania szkód związanych z używaniem różnych substancji psychoaktywnych. Opublikowałem kilkanaście naukowych i popularnonaukowych artykułów w tym zakresie. W latach 2022-23, w ramach programu Fulbrighta, odbyłem stypendium naukowe na Uniwersytecie Nowego Meksyku w USA.

Współzałożyłem kooperacyjną inicjatywę LIMINAL, której celem jest podnoszenie wiedzy i kompetencji w zakresie pracy z doświadczeniami psychodelicznymi. Jestem także konsultantem Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego.
Jakub Greń- ZnanyLekarz.pl

Szymon Niemiec

Od 1996 roku zajmuję się wspieraniem ludzi w rozwoju osobistym. Na początku jako instruktor teatralny, następnie jako działacz społeczny, coach Metody TROP, trener, i w końcu jako psycholog i wykładowca akademicki. Moje doświadczenie w obszarze organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności na rzecz praw człowieka i przeciwdziałania wykluczeniom społecznym dało mi solidne podstawy do prowadzenia wsparcia i doradztwa psychologicznego. Życiowe zainteresowania i pasje stały się z kolei bazą do zajęcia się osobami w procesach tranzycji, jak również sferą dotykającą problemów transcendencji. Mam również doświadczenie w integracji doświadczeń psychodelicznych. Jestem uczestnikiem Podyplomowego Kursu Psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, organizowanego przez Polski Instytut Ericksonowski. Podlegam stałej superwizji mojej pracy. Zapraszam do gabinetu.

Terapeuci uzależnień

Artur Groszek

Artur Groszek

Jestem pedagogiem, wychowawcą, terapeutą uzależnień z niemal 20-letnim stażem. Pracuje także z ofiarami i sprawcami przemocy w oparciu o model Duluth oraz elementy treningu zastępowania agresji. Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Ukończyłem także:

 • szkolenie terapii uzależnień w instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie zakończone
  certyfikatem terapeuty uzależnień,
 • specjalistyczne szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o Model Duluth.

Ponadto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie konsultuje sprawców przemocy oraz osoby
uzależnione i współuzależnione – 10 letnia praktyka.

Obszar pracy terapeutycznej:

 • konsultacje i terapia uzależnień dla młodzieży i dorosłych od substancji psychoaktywnych,
  (alkohol, narkotyki, leki) oraz uzależnień behawioralnych np. hazard, zakupoholizm, media społecznościowe itp.,
 • konsultacje do programu ograniczania picia (POP),
 • konsultacje współuzależnienia,
 • konsultacje wychowawcze dla rodziców,
 • konsultacje dla młodzieży, w tym tzw. trudnej młodzieży oraz przejawiającej zachowania,
  autoagresywne np. samookaleczenia,
 • interwencje kryzysowe dla dorosłych i młodzieży.
Artur Groszek - ZnanyLekarz.pl
Mateusz Puchowski

Mateusz Puchowski

Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.
Jestem certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień i współuzależnienia (Instytut
Psychologii Zdrowia). Kilkanaście lat pracowałem w stołecznych szkołach jako pedagog,
jednocześnie zdobywając doświadczenie socjoterapeuty z dziećmi i młodzieżą o specjalnych
potrzebach edukacyjnych (orzeczenie-upośledzenie lekkie, asperger, autyzm, ADHD,
niedostosowanie społeczne i zagrożenie niedostosowaniem społecznym) oraz w zaburzeniach
lękowo-depresyjnych. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Mateusz Puchowski - ZnanyLekarz.pl

Bartosz Gradowski

Kształcę się na pedagoga specjalnego w specjalności pedagogiki resocjalizacyjnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Tą ścieżką zmierzam do uzyskania tytułu magistra oraz równolegle realizuję akredytowane Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie – jestem w procesie certyfikacji.

Pracuję również w oddziale dziennym Centrum Odwykowego w Warszawie.

W oddziaływaniach terapeutycznych na pierwszym miejscu stawiam autentyczność. Uwielbiam morsowanie, podróże, spędzanie czasu z przyjaciółmi, czytanie książek i wschody słońca.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Pielęgniarka psychiatryczna

Marta Wdowiarska

Studiowałam w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, uzyskując tytuł magistra pielęgniarstwa, a także tytuł specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. Ukończyłam kurs specjalistyczny – Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jestem również absolwentką Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam, pracując m.in. w oddziale psychiatrycznym oraz psychogeriatrycznym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia Psychicznego w Pruszkowie, ośrodku leczenia uzależnień, ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania dla młodzieży i dorosłych, w oddziale neurologicznym oraz asystując w gabinecie kardiologicznym. Od kilku lat mam przyjemność pracować z osobami z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, odżywiania oraz osobowości w oddziale terapeutycznym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Przeprowadziłam badania naukowe podczas pisania pracy magisterskiej dotyczące poczucia satysfakcji z opieki oraz oczekiwań pacjentów psychiatrycznych wobec personelu pielęgniarskiego. Brałam udział w konferencjach związanych ze zdrowiem oraz opieką psychiatryczną, a także warsztatach dotyczących integracji doświadczeń psychodelicznych. Staram się poszerzać swoją wiedzę oraz przekazywać ją innym. Priorytetowe jest dla mnie dobro i bezpieczeństwo pacjenta.

Zastanawiasz się jak u nas jest? Zobacz nasze Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Ketamineclinic.pl podczas wirtualnego spaceru

Kontakt z nami

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas, a oddzwonimy.

Lokalizacja

Al. Jerozolimskie 133/162,
02-304 Warszawa

Numer telefonu

Adres mailowy:

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 10:00 – 18:00
Wtorek: 10:00 – 18:00
Środa: 12:00 – 18:00
Czwartek: 10:00 – 18:00
Piątek: 10:00 – 18:00

Dodatkowa lokalizacja / ketamina dożylna:

Wszystkie konsultacje oraz leczenie ketaminą dożylną prowadzone jest od kwietnia 2024 w gabinetach zabiegowych w dodatkowej lokalizacji przy ul. Nowogrodzkiej 47A, 00-695 Warszawa (wejście od Roma Office Center, od Pasażu Św. Barbary, 4. piętro.

Dodatkowa lokalizacja / ketamina dożylna:

Leczenie ketaminą dożylną prowadzone jest w gabinetach zabiegowych w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47A, 00-695 Warszawa (wejście od Roma Office Center, od Pasażu Św. Barabry, naprzeciwko paczkomatu, 4. piętro
Kontakt z recepcją