Termin problematycznego używania substancji psychoaktywnych (ang. problematic substance use – PSU) obejmuje osoby przejawiające szkodliwe zachowania i schematy związane z zażywaniem narkotyków lub alkoholu – do takich należą m.in. jazda pod wpływem, nieobecności w pracy czy zachowania agresywne. Niniejszy tryb życia jest bardzo często nierozerwalnie powiązany z innymi zaburzeniami psychicznymi.PSU często stanowi etap przejściowy pomiędzy zdrowiem psychicznym a pełnoobjawowym uzależnieniem, które w skrajnych przypadkach możeoczywiście prowadzić do śmierci związanej z przedawkowaniem, samobójstwem lub somatycznymi konsekwencjami uzależnienia.

Czym charakteryzuje się problematyczne używanie substancji psychoaktywnych?

Do kluczowych cech osoby cierpiącej na problematyczne używanie substancji psychoaktywnych zalicza się:

  • utratę kontroli, która prowadzi do nadmiernego lub kompulsywnego spożycia narkotyków i alkoholu;
  • ryzykowne zachowanie, które jest powiązane z nadmierną konsumpcją używek;
  • problemy w relacjach międzyludzkich, które odciskają piętno na kontaktach z najbliższymi, rodziną i przyjaciółmi;
  • zaniedbywanie aktywności takich jak nauka czy czynności fizyczno-rekreacyjne.
  • objawy nie spełniają kryteriów diagnostycznych uzależnienia

Problematyczne używanie substancji psychoaktywnych a ketamina

W związku z tym, że wskaźniki zachorowalności i śmiertelności są wysokie, a wyjaśnienie ich pod kątem biopsychospołecznym jest złożone, leczenie problematycznego używania substancji psychoaktywnych (oraz uzależnienia) wymaga kompleksowych i zindywidualizowanych planów leczenia. Jednym z innowacyjnych rozwiązań jest psychoterapia wspomagana ketaminą.

Wyniki kilkuset badań badań naukowców z całego świata, które zostały opublikowane do 2023 roku, potwierdzają, że ma miejsce korelacja między stosowaniem ketaminy a poprawą objawów lęku i depresji. Ketamina dożylna jest zalecanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne leczeniem depresji lekoopornej. Rezultaty potwierdzają niedawne przeglądy literatury naukowej (patrz dział Publikacje Naukowe), wskazujące, że ketamina może mieć zastosowanie kliniczne w leczeniu opornych zaburzeń lękowych oraz poprawie objawów depresji u osób z dużym zaburzeniem depresyjnym i/lub chorobą afektywną dwubiegunową. Co więcej, terapia ketaminowa posiada zaletę polegającą na dobrej tolerancji i ograniczonym profilu działań niepożądanych.

Symptomatyczne jest to, że wyższe dawki ketaminy, częstsze sesje psychoterapii wspomaganej nią i dłuższy czas trwania leczenia zwiększają skuteczność i trwałość poprawy w stanach, takich jak depresja.Czy mogą też mieć zastosowanie w problematycznymużywaniu substancji psychoaktywnych? Mimo że na ten moment niewiele wiadomo na temat długoterminowej skuteczności ketaminy w PSU i uzależnieniach, to można wysnuć pewne tezy o skuteczności wynikające z wstępnych badań. Wiele badań naukowych jest w trakcie realizacji w Anglii i USA a ich wyniki będą wkrótce opublikowane.

Leczenie ketaminą w KetemineClinic

Nasze Centrum Psychiatrii i Psychoterapii oferuje kompleksową ofertę wsparcia terapeutycznego dla osób, które cierpią na problemy natury psychicznej. W ramach naszej działalności korzystamy zarówno z najnowszych zdobyczy nauki, jak i tradycyjnych form leczenia.

KetamineClinic ma w swoich szeregach specjalistów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie pozwalające na skuteczne wyleczenie pacjentów z uzależnienia, zarówno tego fizycznego, jak i psychicznego. Nasza procedura opiera się na empatii i współpracy między pacjentem a terapeutą. Co więcej, stosujemy podejście hybrydowe, które zakłada terapię indywidualną i grupową, a jeśli występuje taka potrzeba, także farmakoterapię.

KetamineClinic współpracuje ze stacjonarnym ośrodkiem terapii uzależnień, w którym prowadzona jest innowacyjna psychoterapia uzależnień wspomagana ketaminą dożylną. Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt z nami

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas, a oddzwonimy.

Lokalizacja

Al. Jerozolimskie 133/162,
02-304 Warszawa

Numer telefonu

Adres mailowy:

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 10:00 – 18:00
Wtorek: 10:00 – 18:00
Środa: 12:00 – 18:00
Czwartek: 10:00 – 18:00
Piątek: 10:00 – 18:00

Dodatkowa lokalizacja / ketamina dożylna:

Wszystkie konsultacje oraz leczenie ketaminą dożylną prowadzone jest od kwietnia 2024 w gabinetach zabiegowych w dodatkowej lokalizacji przy ul. Nowogrodzkiej 47A, 00-695 Warszawa (wejście od Roma Office Center, od Pasażu Św. Barbary, 4. piętro.

Dodatkowa lokalizacja / ketamina dożylna:

Leczenie ketaminą dożylną prowadzone jest w gabinetach zabiegowych w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47A, 00-695 Warszawa (wejście od Roma Office Center, od Pasażu Św. Barabry, naprzeciwko paczkomatu, 4. piętro
Kontakt z recepcją