Terapia schematów (ang. schema therapy) należy do trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej i stanowi jeden z najpopularniejszych, współczesnych nurtów, obok m.in. psychoterapii dialektyczno-behawioralnej (ang. dialectical behavior therapyDBT), terapii akceptacji i zaangażowania (ang. acceptance and commitment therapyACT) czy terapii poznawczej opartej na uważności (ang. mindfulness based cognitive therapyMBCT). Jej celem jest rozpoznawanie i zmiana negatywnych struktur myślowych oraz przekonań, które wpływają na emocje, zachowanie i relacje z innymi ludźmi.

Co to jest terapia schematów?

Opracowana na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku przez dr. Jeffrey’a E. Younga terapia schematów (TS) skupia się na głęboko zakorzenionych strukturach myślowych, które kształtują spojrzenie człowieka zarówno na siebie, innych ludzi, jak i otaczający świat. Ich występowanie może być silnie zakorzenione w doświadczeniach z dzieciństwa, zazwyczaj tych negatywnych i traumatycznych.

Rodzaje schematów w TS

Schemat opuszczenia

Schemat opuszczenia jest jednym z najczęściej spotykanych modeli, który wynika bardzo często z doświadczeń nabytych w latach dojrzewania. Mogą należeć do nich m.in. śmierć rodziców, ich rozwód lub brak wsparcia emocjonalnego od najbliższych. Schemat opuszczenia wywołuje szereg określonych zachowań, takich jak: nieustanny strach przed porzuceniem, unikanie bliskich relacji, skłonność do nadmiernej kontroli i osaczania partnera czy nieumiejętność stworzenia zdrowego związku. Terapia schematów pomaga pacjentowi zrozumieć wydarzenia z przeszłości i efektywnie pracować nad radzeniem sobie z nimi.

Schemat podporządkowania

Z kolei schemat podporządkowania może prowadzić do nadmiernego dostosowywania się do innych ludzi oraz braku asertywności. Niniejszy model zachowania może dotyczyć zarówno tłumienia własnych potrzeb, jak i uczuć.

Osoby funkcjonujące w schemacie podporządkowania doświadczają narastającego gniewu, który może przyjmować różne formy, takie jak: zachowanie bierno-agresywne, niekontrolowane wybuchy złości, objawy psychosomatyczne czy skłonność do nadużywania substancji odurzających.

Pozostałe modele schematów

Terapia schematów obejmuje także inne modele, do których należy m.in.:

  • schemat niezaradności,
  • schemat nadmiernego wymagania od siebie,
  • schemat emocjonalnej deprawacji.

Każdy z wyżej wymienionych schematów wymaga indywidualnego podejścia terapeutycznego.

Techniki terapeutyczne w terapii schematów

Terapia poznawcza

Terapia schematów wykorzystuje techniki poznawcze, takie jak identyfikacja i zmiana negatywnych przekonań oraz myśli. Praca z nimi pozwala na uzyskanie większej stabilności emocjonalnej.

Terapia behawioralna

W terapii schematów używa się technik behawioralnych, które mają na celu modyfikację zachowań. W wielu przypadkach stanowią one skuteczne rozwiązanie powtarzających się problemów w relacjach międzyludzkich.

Terapia interpersonalna

Psychoterapia schematów koncentruje się również na relacjach interpersonalnych i tym, jak wpływają one na relacje. Ma ona na celu rozpoznawanie niezdrowych wzorców zachowań oraz naukę zdrowej komunikacji, asertywności i umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Techniki zorientowane na emocje

Emocje odgrywają kluczową rolę w terapii schematów. Nadrzędnym zadaniem terapeuty jest pomoc pacjentowi w ich odpowiednim identyfikowaniu i wyrażaniu.

Terapia schematów w KetamineClinic

Prócz nowatorskich rozwiązań oferta KetemineClinic obejmuje również klasyczne techniki psychoterapeutyczne. Jedną z nich jest właśnie terapia schematów. Więcej informacji na temat leczonych schorzeń i stosowanych metod terapeutycznych znajdziesz tutaj.

Kontakt z nami

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas, a oddzwonimy.

Lokalizacja

Al. Jerozolimskie 133/162,
02-304 Warszawa

Numer telefonu

Adres mailowy:

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 10:00 – 18:00
Wtorek: 10:00 – 18:00
Środa: 12:00 – 18:00
Czwartek: 10:00 – 18:00
Piątek: 10:00 – 18:00

Dodatkowa lokalizacja / ketamina dożylna:

Wszystkie konsultacje oraz leczenie ketaminą dożylną prowadzone jest od kwietnia 2024 w gabinetach zabiegowych w dodatkowej lokalizacji przy ul. Nowogrodzkiej 47A, 00-695 Warszawa (wejście od Roma Office Center, od Pasażu Św. Barbary, 4. piętro.

Dodatkowa lokalizacja / ketamina dożylna:

Leczenie ketaminą dożylną prowadzone jest w gabinetach zabiegowych w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47A, 00-695 Warszawa (wejście od Roma Office Center, od Pasażu Św. Barabry, naprzeciwko paczkomatu, 4. piętro
Kontakt z recepcją