Terapia ketaminowa i esketaminowa, może przynieść znaczne korzyści pacjentom cierpiącym na depresję, lęk oraz inne schorzenia psychiczne. Trzeba jednak wiedzieć, że przed przystąpieniem do tego rodzaju zabiegówistnieje potrzeba wykonania pewnych badań laboratoryjnych i elektrokardiografii (EKG). Dzięki nim można szczegółowo ocenić stan zdrowia pacjenta, wykluczyć ewentualne przeciwwskazania i zapewnić bezpieczeństwo podczas zabiegu ketaminowego/esketaminowego. Wykonanie badań laboratoryjnych i EKG jest też kluczowe w celu zapewnienia holistycznego podejścia w trakcie wizyty kwalifikacyjnej. Szereg częstych chorób somatycznych może powodować wystąpienie lekooporności w depresji.

Ocena zdrowia ogólnego

Testy laboratoryjne, takie jak m.in. pełna morfologia krwi, próby wątrobowe, profil lipidowy (obejmuje on stężenie całkowitego cholesterolu, cholesterolu HDL i LDL oraz triglicerydów) czy badanie moczu, są ważne do oceny ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Dzięki nim można wykryć ewentualne problemy lub zaburzenia, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo podczas terapii ketaminowej i esketaminowej.

Analiza badań w celu wykluczenia przeciwwskazań

Przed przystąpieniem do zabiegu ketaminowego i esketaminowego konieczne jest wykluczenie wszelkich przeciwwskazań. To właśnie w tym celu wykonywane są badania laboratoryjne. Dzięki nim możliwa jest identyfikacja potencjalnych problemów, takich jak na przykład:

  • wysokie stężenie cukru we krwi,
  • zaburzenia w krzepliwości krwi,
  • dysfunkcje wątroby;
  • występowanie innych chorób powodujących obniżony nastrój (np. anemii).

Z kolei EKG jest istotne w celu oceny ryzyka wystąpienia nieprawidłowości pracy serca, przy których podanie ketaminy lub esketaminy mogłoby być ryzykowne. Badanie elektrokardiograficzne stanowi ważne narzędzie diagnostyczne, które umożliwia między innymi:,

  • identyfikację różnych zaburzeń rytmu i przewodzenia,
  • diagnozę schorzeń serca (np. choroby wieńcowej, arytmii, czy uszkodzeń mięśnia sercowego).

Bezpieczeństwo pacjenta jako priorytet

Badania laboratoryjne i EKG są kluczowe dla zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa podczas terapii ketaminowej i esketaminowej. Dzięki nim lekarz może ocenić, czy jest on odpowiednim kandydatem do tego rodzaju leczenia i czy nie występują żadne czynniki ryzyka, które mogłyby wpływać na jego przebieg. W przypadku wykrycia nieprawidłowości lub przeciwwskazań, lekarz może zastosować odpowiednie środki ostrożności lub wskazać alternatywne metody terapeutyczne.

Indywidualne dostosowanie terapii ketaminowej i esketaminowej

Wyniki badań laboratoryjnych i EKG pozwalają na dostosowanie terapii ketaminowej i esketaminowej do konkretnego pacjenta. Takie indywidualne podejście pozwala ocenić, czy istnieje konieczność dostosowania dawki ketaminy i esketaminy lub monitorowania określonych parametrów podczas leczenia. Dzięki temu lekarz może zapewnić optymalne korzyści terapeutyczne przy minimalnym ryzyku dla pacjenta.

Monitorowanie skutków ubocznych

Wykonanie badań laboratoryjnych i EKG przed zabiegiem ketaminowym i esketaminowym umożliwia również monitorowanie skutków ubocznych terapii. W związku z tym, że stanowią one ważny punkt odniesienia, można na bieżąco śledzić ewentualne zmiany. Pozwala to lekarzowi prowadzącemu zabieg ketaminowy i esketaminowy na regularne ocenianie skuteczności leczenia i ewentualne dostosowanie strategii terapeutycznej.

Przygotowania do zabiegu ketaminowego i esketaminowego w KetamineClinic

W naszym Centrum Psychiatrii i Psychoterapii terapię ketaminową i esketaminową rozpoczynamy na etapie wizyty kwalifikacyjnej, podczas której pacjent zobligowany jest do dostarczenia aktualnych badań laboratoryjnych. Ich wnikliwa analiza pozwala określić, czy stan zdrowia pacjenta pozwala na podjęcie leczenia. Pełna lista wymaganych badań dostępna jest tutaj.

Kontakt z nami

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas, a oddzwonimy.

Lokalizacja

Al. Jerozolimskie 133/162,
02-304 Warszawa

Numer telefonu

Adres mailowy:

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 10:00 – 18:00
Wtorek: 10:00 – 18:00
Środa: 12:00 – 18:00
Czwartek: 10:00 – 18:00
Piątek: 10:00 – 18:00

Leczenie ketaminą dożylną:

Leczenie ketaminą dożylną prowadzone jest w gabinetach zabiegowych w Piastowie przy ul. Skorupki 16A 05-820 Piastów
Kontakt z recepcją