Rola neurotroficznych czynników wzrostu stanowi fundament dla zrozumienia złożonych procesów zachodzących w mózgu. W świetle postępujących badań coraz więcej wiadomo o funkcjach oraz plastyczności układu nerwowego. Jednym z najważniejszych neurotroficznych czynników pochodzenia mózgowego jest BDNF (ang. brain-derived neurotrophic factor), którego charakterystykę przybliżymy w niniejszym artykule.

Co to jest BDNF?

Neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego, czyli BDNF, należy do rodziny neurotroficznych czynników wzrostu. Jest to białko produkowane przede wszystkim w mózgu – szacuje się, że nawet do 80% tego czynnika wydzielana jest w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Innymi obszarami, gdzie wydzielany jest BDNFtkanki mięśniowe i serce. Fakt ten sugeruje więc, że czynnik ten może mieć również wpływ na inne narządy organizmu człowieka, a nie tylko funkcje związane z mózgiem.

Neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego – kluczowe role

Neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Rola BDNF obejmuje m.in.:

  • Wsparcie przeżycia komórek nerwowych – chroni neurony przed apoptozą (programowaną śmiercią komórkową) i wspomaga ich długotrwałe przetrwanie.
  • Rozwój i wzrost neuronów – wpływa na procesy neurogenezy (tworzenie nowych komórek nerwowych), promuje wzrost i rozgałęzianie dendrytów oraz aksonów.
  • Plastyczność synaptyczną – zdolność synaps (połączeń między neuronami) do zmiany siły i struktury w odpowiedzi na doświadczenia, która jest związana z pamięcią i uczeniem się.
  • Regulację neuroprzekaźników – wpływa na wydzielanie i aktywność różnych neuroprzekaźników, takich jak glutaminian czy kwas gamma-aminomasłowy (GABA).
  • Wpływ na funkcje ruchu i kontrolę motoryczną – zaburzenia w ekspresji BDNF mogą mieć implikacje dla procesów związanych z chorobą Parkinsona i innymi zaburzeniami ruchowymi.
  • Wpływ na emocje, zachowanie i procesy pamięciowe – niskie stężenie białka BDNF może być związane z różnymi schorzeniami psychicznymi, takimi jak depresja czy zaburzenia lękowe.
  • Adaptacja do stresu – odpowiednia regulacja BDNF może mieć wpływ na zdolność organizmu do radzenia sobie z sytuacjami stresowymi.

BDNF a leczenie ketaminą

Bazując zarówno na badaniach przedklinicznych, jak i klinicznych, neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego nie jest tylko jednym ze sposobów, dzięki któremu ketamina wywołuje neuroplastyczność i poprawia nastrój, a centralnym procesem wszystkich działań. Naukowe dowody sugerują, że ketaminowa indukcja uwalniania BDNF stanowi jeden z podstawowych mechanizmów, wpływających na złagodzenie stanów depresyjnych.

Ketamina może przynieść ulgę cierpiącym na stany depresyjne, gdyż działa w pewnej mierze jako czynnik stymulujący neurony do wzrostu. Umożliwia ona konkretnym obwodom neuronowym (np. kontrolującym nastrój czy autorefleksję) wprowadzanie zmian, które łagodzą negatywny wpływ depresji

Leczenie psychiatryczne i psychologiczne w KetamineClinic

Nasze Centrum Psychiatrii i Psychoterapii korzysta z najnowszych zdobyczy nauki, dzięki czemu oferuje skuteczne formy leczenia rozmaitych schorzeń psychicznych, takich jak m.in.: depresja, uzależnienia, lęk, zaburzenia zachowaniai emocji, choroba dwubiegunowa (ChAD) czy schizofrenia. Pełną ofertę naszych usług terapeutycznych znajdziesz tutaj.

.

.

Kontakt z nami

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas, a oddzwonimy.

Lokalizacja

Al. Jerozolimskie 133/162,
02-304 Warszawa

Numer telefonu

Adres mailowy:

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 10:00 – 18:00
Wtorek: 10:00 – 18:00
Środa: 12:00 – 18:00
Czwartek: 10:00 – 18:00
Piątek: 10:00 – 18:00

Dodatkowa lokalizacja / ketamina dożylna:

Wszystkie konsultacje oraz leczenie ketaminą dożylną prowadzone jest od kwietnia 2024 w gabinetach zabiegowych w dodatkowej lokalizacji przy ul. Nowogrodzkiej 47A, 00-695 Warszawa (wejście od Roma Office Center, od Pasażu Św. Barbary, 4. piętro.

Dodatkowa lokalizacja / ketamina dożylna:

Leczenie ketaminą dożylną prowadzone jest w gabinetach zabiegowych w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47A, 00-695 Warszawa (wejście od Roma Office Center, od Pasażu Św. Barabry, naprzeciwko paczkomatu, 4. piętro
Kontakt z recepcją