2 sierpnia 2023 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, dotyczące zasad wystawiania e-recept na leki psychotropowe. Zgodnie z rozporządzeniem, lekarz przed wystawieniem recepty na leki odurzające lub psychotropowe podczas badania ma obowiązek sprawdzić, jakie leki pacjentowi przepisano, które wykupił, zażywa i w jakich dawkach. Również w przypadku recepty na zamienniki tych środków. Badanie może być stacjonarne lub w formie teleporady. Jeśli ostatnie badanie, związane z wystawieniem recepty na te leki, odbyło się w czasie krótszym niż trzy miesiące przed poradą, to lekarz będzie mógł wystawić e-receptę w ramach kontynuacji leczenia – bez badania.

Lekarz ma obowiązek zweryfikować liczbę oraz rodzaj produktów leczniczych przepisanych pacjentowi na receptach wystawionych i zrealizowanych pod względem ich bezpieczeństwa oraz skutecznego prowadzenia farmakoterapii. Pacjent w tym celu powinien udostępnić mu przed wizytą historię swoich recept. Aby udostępnić lekarzowi historię swoich recept, należy zainstalować na telefonie aplikację Moje IKP (https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/mojeikp-na-komorke-lub-tablet), a następnie postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

  1. Wejdź w “Menu” > “Uprawnienia” > “Udostępnij dane lekarzowi, pielęgniarce lub
    farmaceucie” > “Przyznaj dostęp”
  2. Wskaż, że chodzi o lekarza. Wpisz: imię, nazwisko lub numer PWZ (prawa
    wykonywania zawodu).
  3. Kliknij “Szukaj”.
  4. Zaznacz dostęp do recept i przedział czasu.
  5. Zapisz.

Dla ułatwienia, podajemy numery PWZ lekarzy przyjmujących w naszej placówce:
lek. Piotr Marcinowicz – 2967589
lek. Michał Hapon – 3523297
lek. Magdalena Więdłocha – 2967545
lek. Jolanta Stolpa – 2868070
lek. Paulina Przybycień-Gawęda – 3509291
lek. Aleksandra Latosiewicz – 3596560
lek. Andrzej Minor – 2744244
lek. Karolina Puto – 3180895

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje, Dz.U. 2023 poz. 1368


Kontakt z nami

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas, a oddzwonimy.

Lokalizacja

Al. Jerozolimskie 133/162,
02-304 Warszawa

Numer telefonu

Adres mailowy:

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 10:00 – 18:00
Wtorek: 10:00 – 18:00
Środa: 12:00 – 18:00
Czwartek: 10:00 – 18:00
Piątek: 10:00 – 18:00

Leczenie ketaminą dożylną:

Leczenie ketaminą dożylną prowadzone jest w gabinetach zabiegowych w Piastowie przy ul. Skorupki 16A 05-820 Piastów
Kontakt z recepcją