Nasi specjaliści czekają, aby Ci pomóc w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej

Epizody depresyjne, myśli samobójcze, zaburzenia lękowe i objawy manii mogą świadczyć o chorobie afektywnej dwubiegunowej. Co to jest ChaD? Jak wygląda funkcjonowanie osoby zmagającej się z tą chorobą? Na czym polega leczenie? Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Ketamineclinic.pl jest miejscem, w którym otrzymasz odpowiedzi na te i inne pytania, przejdziesz pełną ścieżkę diagnostyczną, a także skorzystasz z nowoczesnych metod terapii. 

W Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Ketamineclinic.pl doświadczeni lekarze i psychoterapeuci – w zależności od indywidualnej sytuacji pacjenta – prowadzą konsultacje psychiatryczne i psychoterapeutyczne, podejmują różne działania zmierzające do zidentyfikowania mechanizmów chorobowych oraz poszukują skutecznych metod radzenia sobie z objawami ChAD.

Umów się już dziś na wizytę stacjonarną do specjalistów Centrum Psychiatrii
i Psychoterapii

Piotr Marcinowicz - ZnanyLekarz.pl
Magdalena Więdłocha - ZnanyLekarz.pl
Natalia Zborowska - ZnanyLekarz.pl
Ada Nowakowska - ZnanyLekarz.pl

Co to jest choroba afektywna dwubiegunowa?

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD, ang. Bipolar Disorder, dawniej: psychoza maniakalnodepresyjna) to grupa zaburzeń afektywnych o różnej postaci oraz niejednolitym przebiegu i nasileniu. Na pierwszy plan wysuwają się wśród nich gwałtowne zmiany nastroju: od epizodów depresji po przejawy nadmiernej aktywności (manię i/lub hipomanię). Choroba afektywna biegunowa swój początek ma najczęściej przed 35. rokiem życia. W ostatnich dekadach obserwuje się dynamiczny wzrost liczby rozpoznań ChAD u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.

Charakter zaburzeń jest fazowy (cykliczny). Epizody ChAD przeplatają się z okresami remisji. W okresie remisji choroby nie występują żadne jej objawy lub pojawiają się tylko te o niewielkim nasileniu. Stopień natężenia i częstotliwość symptomów w znacznym stopniu zależą od systematycznego przyjmowania leków. Duża nawrotowość choroby afektywnej dwubiegunowej niesie za sobą poważne konsekwencje, które wieloaspektowo rzutują na codzienne funkcjonowanie pacjenta.

Gdzie w Warszawie leczyć chorobę afektywną dwubiegunową?

Choroba afektywna dwubiegunowa – przyczyny

Do powstania choroby afektywnej dwubiegunowej może przyczyniać się wiele czynników (biologicznych, psychologicznych, społecznych), a ich związek z ChAD wciąż jest przedmiotem badań naukowych. Wśród czynników genetycznych pierwszoplanową rolę odgrywa genetyka, ale istotne wydają się również choroby towarzyszące (np. choroby somatyczne takie jak niedoczynność tarczycy) oraz wahania równowagi neuroprzekaźników w mózgu. Do czynników psychospołecznych należą np. silny stres, trauma, toksyczne środowisko rodzinne, chronicznie zaburzony rytm dnia, trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji.

Choroba afektywna dwubiegunowa – dziedziczenie

Dziedziczenie choroby dwubiegunowej zachodzi w sposób złożony, poligenowy, dlatego nie można przewidzieć, czy rodzic z zaburzeniami przekaże ChAD w genach swojemu potomstwu. Niemniej jednak z dotychczasowych badań wynika, że poziom odziedziczalności tej choroby jest wysoki i mieści się w przedziale 58–85%. Według niektórych analiz ChAD ma związek również z występowaniem w wywiadzie rodzinnym depresji, osobowości antysocjalnej oraz uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Choroba afektywna dwubiegunowa – objawy i typy zaburzeń. Jak rozpoznać ChAD?

Objawy choroby afektywnej dwubiegunowej, takie jak niestabilność emocjonalna, wahania nastroju czy impulsywność, nie są charakterystyczne i mogą pokrywać się z symptomami świadczącymi o innych zaburzeniach. Powoduje to duże trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu ChAD i często opóźnia ustalenie trafnego rozpoznania. Tymczasem wczesne rozpoznanie zdecydowanie zwiększa szanse na wyleczenie i pozwala uniknąć najgroźniejszych konsekwencji zaburzeń afektywnych.

O przebiegu choroby decyduje jej podtyp. Choroba afektywna dwubiegunowa typu 1, 2 i 3 różnią się od siebie złożonością objawów oraz częstotliwością epizodów manii w porównaniu z epizodami depresji. Około 15% pacjentów doświadcza odmiany ChAD z szybką zmianą faz, co oznacza, że nawrót choroby następuje częściej niż cztery raz w ciągu roku. Szczególnym wariantem jest choroba afektywna sezonowa. Jej objawy depresyjne ujawniają się w miesiącach jesienno-zimowych, zaś maniakalne w okresie wiosenno-letnim.

W psychiatrii mówi się również o spektrum choroby afektywnej dwubiegunowej diagnozowanym u osób, które nie spełniają kryteriów diagnostycznych dla rozpoznania ChAD (np. kiedy stany maniakalne i depresyjne trwają krótko, nie następują po sobie, nie są nasilone).

Najczęściej w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej pojawiają się:

  • nadpobudliwość, euforia, gonitwa myśli, zawyżona samoocena, brak samokrytycyzmu, działanie impulsywne, nasilony popęd seksualny, ekspansywność i agresja, nadużywanie substancji psychoaktywnych i alkoholu, poczucie zwiększonej energii i zmniejszona potrzeba snu (epizody maniakalne),
  • obniżony nastrój, brak energii i zainteresowań, zaburzenia koncentracji, zaburzenia apetytu, zaburzenia lękowe, zaburzenia pamięci, nadmierna senność, myślenie depresyjne: pesymizm, poczucie winy, zaniżona samoocena, brak perspektyw (epizody depresji).

W przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej możliwe są także epizody mieszane, z jednoczesnym występowaniem objawów depresji i manii, które powinny wzbudzić szczególną czujność i skłonić do uważnej obserwacji pacjenta pod kątem myśli i prób samobójczych.

Choroba afektywna dwubiegunowa a związek

Choroba dwubiegunowa ma ogromny wpływ na funkcjonowanie społeczne i życie rodzinne. Utrudnia nawiązywanie i utrzymywanie relacji, a co za tym idzie – budowanie trwałych związków. Jednocześnie jednak wsparcie bliskich odgrywa dla pacjenta niebagatelną rolę w zmaganiach z ChAD. Dlatego zdaniem specjalistów partnerzy/-ki osób z chorobą dwubiegunową afektywną powinni/-y uczestniczyć w leczeniu nie tylko w roli wspierających, ale również sami sięgnąć po profesjonalne wsparcie, by lepiej zrozumieć drugą stronę i nauczyć się kontenerowania emocji.

Choroba afektywna dwubiegunowa a opieka nad dzieckiem

Kontrolowana, prawidłowo leczona choroba afektywna dwubiegunowa w fazie remisji nie stanowi bezwzględnej przeszkody do opieki nad dziećmi. W kwestii powiększenia rodzinny warto jednak polegać na opinii lekarza psychiatry, który dobrze zna sytuację danego pacjenta. Świadome podejście do własnego stanu mentalnego, regularne przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych, uczestnictwo w terapii oraz samodyscyplina dają szansę na długofalowe utrzymanie dobrego stanu zdrowia i owocny udział w życiu rodzinnym, również w charakterze opiekuna.

Choroba afektywna dwubiegunowa – leczenie w Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Ketamineclinic.pl

Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej trwa wiele lat, często do końca życia. Standardowym postępowaniem terapeutycznym jest farmakoterapia połączona psychoterapią i psychoedukacją. W uzasadnionych przypadkach wdraża się dodatkowe metody. Leczenie farmakologiczne polega na przyjmowaniu preparatów normotymicznych (tzw. stabilizatorów nastroju). Są to najczęściej leki przeciwdepresyjne i/lub przeciwmaniakalne (jeden bądź kombinacja kilku). Dodatkowo niezbędne może okazać się wprowadzenie leków przeciwpsychotycznych i nasennych. Konieczność leczenia szpitalnego zachodzi, gdy pacjent przejawia tendencje samobójcze lub jest w mocno nasilonym epizodzie maniakalnym.

Zastanawiasz się nad podjęciem diagnostyki psychiatrycznej w kierunku ChAD? Szukasz sposobu na wsparcie kogoś bliskiego? Zaufaj specjalistom z Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Ketamineclinic.pl.

Pamiętaj: przy podejrzeniu choroby afektywnej dwubiegunowej test diagnostyczny do samodzielnego wypełnienia, taki jak kwestionariusz zaburzeń nastroju, ma znaczenie wyłącznie pomocnicze – nie zastąpi badania lekarskiego. Tylko specjalista jest w stanie postawić właściwą diagnozę i udzielić odpowiedniej pomocy osobie z ChAD. 

Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej

Kontakt z nami

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas, a oddzwonimy.

Lokalizacja

Al. Jerozolimskie 133/162,
02-304 Warszawa

Numer telefonu

Adres mailowy:

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 10:00 – 18:00
Wtorek: 10:00 – 18:00
Środa: 12:00 – 18:00
Czwartek: 10:00 – 18:00
Piątek: 10:00 – 18:00

Dodatkowa lokalizacja / ketamina dożylna:

Wszystkie konsultacje oraz leczenie ketaminą dożylną prowadzone jest od kwietnia 2024 w gabinetach zabiegowych w dodatkowej lokalizacji przy ul. Nowogrodzkiej 47A, 00-695 Warszawa (wejście od Roma Office Center, od Pasażu Św. Barbary, 4. piętro.

Dodatkowa lokalizacja / ketamina dożylna:

Leczenie ketaminą dożylną prowadzone jest w gabinetach zabiegowych w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47A, 00-695 Warszawa (wejście od Roma Office Center, od Pasażu Św. Barabry, naprzeciwko paczkomatu, 4. piętro
Kontakt z recepcją