Przeszedłem przez terapię dożylnego podawania Ketaminy u dra Piotra Marcinowicza w miesiącach kwiecień – czerwiec 2021. Składała się ona z 12 wizyt, na początku 2-3 razy w tygodniu, później z coraz dłuższymi odstępami. Do dra Marcinowicza trafiłem „na największym życiowym zakręcie”. Miałem depresję z dużym czynnikiem lękowym oraz bezsenność. Moja rehabilitacja była na różnych polach: terapia standardowymi lekami psychiatrycznymi, psychoterapia, aktywizacja w zakresie sportu i zmiana diety oraz terapia Ketaminą. Dr Marcinowicz prowadził część farmakologiczną (standardową+Ketamina) oraz wsparcie psychologiczne – zachęcał wszechstronnego podejścia do leczenia. Jest lekarzem zaangażowanym, wzbudzającym zaufanie i w pełni profesjonalnym. Udało mi się wyjść „z tego zakrętu życiowego”. Ciężko jednoznacznie wskazać, który z elementów terapii był kluczowy – na pewno istotny wpływ miały zarówno farmakoterapia jak i psychoterapia. Mam jednak głębokie poczucie, że terapia Ketaminą dała ten bodziec, impuls, pozwoliła wstać z łóżka i zacząć działać, pójść dalej i realizować kolejne kroki w terapii – ten pierwszy moment pozytywnej zmiany przy depresji jest nie do przecenienia.

Contact with us

Do you need some help? Email us - we will call you back and help

Location

Al. Jerozolimskie 133/162,
02-304 Warszawa

Phone number

Work timer:

Monday: 7:00 - 19:00
Tuesday: 10.00 - 19.00
Wednesday: 14:00 - 19:00
Thursday: 10.00 - 19.00
Friday: 11:00 - 19:00
Kontakt z recepcją